Kitap Ara

  İngiliz Sait Paşa

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Vali İngiliz Sait Paşa'nın Konya Günleri
   Osmanlı Döneminde Karaman eyaletinin paşa sancağı olan Konya'ya 1466 ila 1922 yılları arasında 246 vali atanmıştır. Valilerin ilki Şehzade Mustafa, sonuncusu da Mustafa Abdülhalık Renda'dır. Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devrinde Konya'da ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi