Kitap Ara

  Serdar Saygılı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla İnanç-Eylem Tutarlılığı
   Pusulası şaşmış bireylerin toplumdaki görünürlüklerinin her geçen gün arttığı bir vakıadır. Diliyle savunduğu inanç ve değerleri eylemleriyle adeta yalanlayan kişilere rastlamak artık adiyattan bir durum haline gelmiştir. Dilinden dini ve ...
  • Paul Karl Feyerabend'in Bilim Felsefesi
   Paul Karl Feyerabend, yirminci yüzyıl bilim felsefesinin önemli filozoflarından birisidir. Yaşadığı dönemde bilim üzerine fikirleriyle muhalif çağdaşları tarafından 'bilim düşmanı' ilan edilecek kadar farklı felsefi çizgi ortaya koymuştur. Feyerabend açısından ...
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi