Kitap Ara

    Sinan Kılıç

    Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
    Kitapları:
    • Martin Heidegger'de Metafizik Fark (Çoklukta Birlik)
      Fark her yerdedir; fakat saklıdır, gizildir. Onun görülmesi ve açığa çıkarılması düşünmenin yeniden başarılabilmesi ile olanaklıdır. Düşünmenin yeniden başarılabilmesi ise farkın ne olduğunun kavranmasıyla mümkündür. Farkın ne olduğu kavranmadan, düşünme ...
    © 2020 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi