Kitap Ara

  Melik Bülbül

  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi ABD Öğretim Üyesi.
  Kitapları:
  • Yazın Eğitimi ile Dil Eğitimi
   Geleneksel yaklaşımlarla, okurun/öğrencinin yazın eğitimiyle ilgili olarak tam bir doygunluğa ulaştığını söylemek bugün çok zor olsa gerek. Yabancı dil eğitimi programlarında amaç, yabancı bir dili uygun metotlarla öğretmek olduğundan, harcanan ...
  • Kadın Coğrafyası
   Tanrıça kadın imgesinden, evrilerek oyuncak bebek imgesine dönüşen kadının adı, çağımızda çok yanlı olarak tartışılmaktadır. Kadının adından ve kendinden bu denli büyük ölçüde söz ettirmesi yaygın bir kanının ve tepkisel ...
  • Almanca Tümce Yapıları ve Karşılaşılan Güçlükler
   Dil öğretimi, dil kurallarının öğrenciye aktarılmasından daha öte bir uğraşıdır. Yabancı dil öğretiminin, gramer kurallarının öğrencide belli dil şablonları oluştururcasına beyninde kümeleşmesi için yığın bilgi olarak yüklenmesinden daha başka bir ...
  • İmgesel İletişim
   Düşünce evreninin bilinmeyenlerine, göksel düş görüsü bir yıldız gözlemcisinin teleskop titizliği ile görüş alanına her defasında yeni bir evren katan yazar, yaşamın her yerindedir. Zaman içi ve zaman ötesi düşsel ...
  © 2017 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi