Kitap Ara

  Önder Kutlu

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
   Değişik ülkeler açısından kamu yönetimi ilke ve sorunlarını ele alarak bunları karşılaştırmalı bir analiz çerçevesinde değerlendirme gayretiyle sunulan bu çalışma, bu alandaki bir boşluğu doldurmayı hedef edinmiştir. Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ...
  • Uluslararası Örgütler ve Türkiye
   Bu kitabın amacı, uluslar arası örgütlerin betimsel ve eleştirel bir incelemesini yaparak bu alanda Türkiye'deki literatür eksikliğini telafi etmeye katkıda bulunmaktır. Kitap okuyucu kitlesi olarak öncelikle Uluslar arası İlişkiler öğrencilerini ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi