Kitap Ara

  Arif Korkmaz

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Avrupa'da İslam ve Müslümanlar
   Bugün ab içinde yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşamakta; vatandaş ve göçmen olarak Avrupa'daki Müslümanlar çeşitlilik arz eden ve büyüyen bir grup oluşturmaktadır. 11 Eylül ile bilhassa New York, Madrid ve ...
  • Göç ve Din
   Pozitivist düşünürlerce XIX. ve XX. yüzyılda dile getirilen "dinin insan toplumundan silinip gideceği" yönündeki varsayımlar gerçekleşmemiş ve din, XXI. yüzyılda da gündemde kalmaya devam etmiştir. Bu nedenle dinin, modern dünyada ...
  • Hastanede Dini Hayat
   Modern zamanlarda dinin insan toplumlarından silinip gideceği yönündeki varsayımlar gerçekleşmemiş ve din, XX. yüzyılda da hayatın merkezindeki olgulardan biri olmuştur. Bu nedenle, modern dünyada da din hala tartışmaların odağındaki yerini ...
  © 2017 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi