Kitap Ara

  Kubilay Aktulum

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Folklor ve Metinlerarasılık
   Yazıya dökülüp metinleştirildikleh andan başlayarak sözlü geleneğin ürünleri bir yeniden kurgulama nesnesi durumuna gelirler. Değişik dönemlerde sanatçılar, yazarlar söz konusu suya da bu folklorik bir ürünü yeni bağlamlarda biçimsel, anlamsal ...
  • Resimsel Alıntı | Resimlerarası Etkileşimler ve Aktarımlar
   Bu kitapta resim alanında değişik alıntı/alıntılama biçimlerinin kendi bağlamımıza uygun olarak kimi tanımlamalarını kısaca anımsattıktan sonra, genelden özele giderek her yöntemin tanımlamalarımıza uygun kimi resimlerdeki karşılıklarını bulmak uğraşında olacağız. Ardından ...
  • Müzik ve Metinlerarasılık (Müziklerarası/Göstergelerarası Etkileşimler ve Aktarımlar)
   Müziksel ürünleri müziklerarasılık ya da bir içmüziksellik/müzikselaşkınlık, bir başka anlatımla, şu ya da bu bestecinin bir çalışmasını bestecinin kendi çalışmaları ya da diğer bestecilerin çalışmaları karşısında ve sessel açıdan tümüyle ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi