Kitap Ara

  Araştırma İnceleme Kategorisi

  • Dediği Sultan ve Menakıbı (Konya ve Çevresinde Ahmet Yesevi Halifelerinin İzleri)
   Bu çalışma klasik metinlerin yeniden anlaşılmasına yönelik denemedir. Klasik metinlerin anlam dünyasını kurduğu irfan ve hikmet içerisinde anlaşılmasına dair bir öneride bulunmaktadır. Dediği Sultan'ın yaşadığı dönemdeki siyasi, kültürel, dini ve ...

   Yazar: Ahmet Taşğın (Yazar)
  • Dile Gelen Alevilik
   Bu kitap uzun zamandır farklı zamanlarda farklı sempozyumlarda sunulan bildirilerin bir kısmından oluşmaktadır. Bildiriler ilgili sempozyumların üst başlıklarına uygun olmakla beraber Alevilik ile ilgili bir konuyu ele almaktadır. Bu bakımdan ...

   Yazar: Ahmet Taşğın (Yazar)
  • Yavaş Şehir / Sakin Şehir / Cittaslow
   İtalyanca cittá (şehir) ve İngilizce slow (sakin/yavaş) kelimelerinden oluşan Cittáslow, "yavaş veya sakin şehir" anlamına gelmektedir. 1999 yılında İtalya'da başlayan "Yavaş Şehir" akımı, birçok ülke kentinde hızla yaygınlaşmaktadır. "Sürdürülebilirlik ve ...

   Yazar: Şafak Ünüvar (Yazar), Mete Sezgin (Yazar)
  • Türkmen Aleviler -Diyarbakır ve Çevresindeki-
   Diyarbakır Türkmen Alevileri, bir bakıma sınırlarla beraber unutulan ve unutturulan ilişkiler ve coğrafyanın varlığını hatırlatmakta veya dikkat çekmektedir. Bundan dolayı bu çalışma Diyarbakır Türkmen Alevileri örneği üzerinden sınırları aşan ve ...

   Yazar: Ahmet Taşğın (Yazar)
  • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
   "Bilim öncesi düzeyde, yanlış teorilerimizle birlikte yok olur, ayıklanırız; yanlış teorilerimizle birlikte biz de ortadan kalkarız. Bilimsel düzeyde ise, kendimiz sistemli bir biçimde yanlış teorilerimizi ayıklamaya çalışırız; bizim yerimize, yanlış ...

   Yazar: Orhan Gökçe (Yazar), Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Hıristiyanlıkta Tevhit'ten Teslis'e (Hıristiyanlıkta Tevhit - Teslis Mücadelesinin Kısa Tarihi)
   Hz. İsa (A.S.)'nın tek Allah inancını esas alan öğretisi üç uknumlu (Baba-Oğul-Kutsal Ruh) bir dine nasıl dönüştü? Tarsuslu Pavlos, insan ve peygamber Hz. İsa'dan, Rab "Christ"i nasıl üretmiştir? Roma ve Yunan Paganizminin ...

   Yazar: Mehmet Emin Aydınbaş (Yazar)
  • Avrupa'da İslam ve Müslümanlar
   Bugün ab içinde yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşamakta; vatandaş ve göçmen olarak Avrupa'daki Müslümanlar çeşitlilik arz eden ve büyüyen bir grup oluşturmaktadır. 11 Eylül ile bilhassa New York, Madrid ve ...

   Yazar: Arif Korkmaz (Yazar)
  • Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi
   Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin öğrencilerinden Kosovalı Tevfik İslam Yahya tarafından kaleme alınmış, Mustafa Sabri Efendi'nin Osmanlı'nın son dönemleri- Cumhuriyetin ilk yıllarına dair hatıralarını içeren bir eser.

   Yazar: Zakir Aras (Çevirmen), Tevfik İslam Yahya (Yazar)
  • Kürtler
   Türkiye'de Kürt tarihi araştırmaları henüz başlangıç düzeyindedir. Son yıllarda Kürtlerle ilgili yayınlarda belli bir artış olmuştur ancak; Kürt tarihi yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından akademik düzeyde ele alınmamıştır. Kürtler adını ...

   Yazar: Bekir Biçer (Yazar)
  • Demokrasi Arayışında Kent
   5. Baskı Farklı insanların bir araya gelip birbirlerini ve çevrelerini zenginleştirdikleri, uygarlığın ve demokrasinin beşiği olan kente, doğuşundan başlayarak geçirdiği bütün evrelere kuş bakışı değinen yazar; aynı zamanda anti-demokratik kent modelleriyle ...

   Yazar: Kürşat Bumin (Yazar)
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi