Kitap Ara

  Araştırma İnceleme Kategorisi

  • Yol Gösteren Şehir: Yalvaç
   Yalvaç, adının anlamına yakışır şekilde, bin yıllar boyunca "yol gösteren" ve kadim kültürüyle çevresine katkı veren mümtaz bir yerleşim yeri olmuştur. Şehir hakkındaki bilimsel araştırmaları kayıt altına almak amacıyla hazırladığımız ...

   Yazar: Ahmet Akgül (Editör)
  • Fedai Dergisi'nde Millilik ve İslam
   Bu eser, 1963 ve 1979 tarihleri arasında yayınlanan Kemal Fedai Coşkuner'in başyazarlığını üstlendiği Fedai dergisinin millilik ve İslamcılık algısını ele almaktadır. Çalışmada milliyetçi ve İslamcı bir bakış açısına sahip olan ...

   Yazar: Nur Özdemir (Yazar)
  • Demokrasi Arayışında Kent
   5. Baskı Farklı insanların bir araya gelip birbirlerini ve çevrelerini zenginleştirdikleri, uygarlığın ve demokrasinin beşiği olan kente, doğuşundan başlayarak geçirdiği bütün evrelere kuş bakışı değinen yazar; aynı zamanda anti-demokratik kent modelleriyle ...

   Yazar: Kürşat Bumin (Yazar)
  • Din Dersleri / Muhtasar İlmihal
   Dizi Editörü: Melikşah SEZEN Hazırlayan: Ahmet Yasin ÇOMOĞLU "İzmirli İsmail Hakkı'nın elinizdeki Din Dersleri isimli eseri ilk baskısını Cumhuriyetin ilan edildiği yıl gerçekleştirmiştir. Bu itibarla Cumhuriyet döneminin ilk din dersi kitaplarından biri ...

   Yazar: İzmirli İsmail Hakkı (Yazar)
  • Göstergebilim (Anlama Yolculuk)
   İnsanı diğerlerinden ayıran en büyük özellik kendi dâhil her şeye şaşması. O evren karşısında, doğa içinde varlık sırlarına şaşıran ve bakakalan bir varlık. Her şeyin olağanüstülüğünü gören tek tür. Başka her ...

   Yazar: Mustafa Sarıca (Yazar), Nurten Sarıca (Yazar)
  • Bulgaristan Türkleri ve Siyasal Hayata Katılım
   Bu eser, Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman azınlığın tarihi, kültürel, sosyolojik ve siyasal gelişim süreçlerini ve siyasal katılımlarını ele alarak panorama çizen bir referans kitabıdır. Zira bu azınlık, ülkenin asimilasyon denemeleri ...

   Yazar: Vahit Sadal (Yazar)
  • Dr. Nevzat Gündağ'a Vefa (Tarih, Kültür ve Sanat Yazıları)
   "İnsanlığınız üzerinize zimmetlidir kaybetmeyiniz" düsturundan hareketle insan olmak, insana insanca davranmak, gönül bahçesinde sevgi gülleri yetiştirmek, Yüce Allah'ın yarattığına merhametle muamele etmek, sevgi ile insanı değerli kılmak, hak tayininde mert ...

   Yazar: Ercan Haytoğlu (Editör), Yusuf Kılıç (Editör)
  • Tarih - İdeoloji - Kurmaca Bağlamında Şeyh Bedreddin
   15. yüzyıl bilginlerinden Şeyh Bedreddin, Fetret Devri (1402-1413)'nin öne çıkan figürlerinden biridir. Müritlerinin mülkiyetsiz toplum düşüncesini yaydığı iddiası, tasavvufi görüşleri, fıkıh alanındaki çalışmaları, adının bir başkaldırıya karışması ve nihayet idamı, ...

   Yazar: Cafer Gariper (Editör)
  • Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı (Kültürel, Tarihi ve Politik Ekoloji)
   Bu kitap, doğa korumanın farklı yönlerini çalışan coğrafya, orman mühendisliği, biyoloji ve peyzaj mimarlığı disiplinlerine mensup akademisyenler, korunan alan yöneticileri, kanun yapıcılar ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir içeriğe sahiptir. Kitap, ...

   Yazar: Yılmaz Arı (Yazar)
  • İbn Âcurrûm ve El-Âcurrûmiyye Literatürü (723/1323 - 1441/2020)
   Faslıların önde gelen hocası olarak kabul edilen İbn Âcurrûm, kıraat ve nahivdeki başarısıyla öne çıkmış, özellikle de el-Mukaddimetu'l-Âcurrûmiyye eseriyle haklı bir şöhrete ulaşmıştır. Nahiv ilminin temel kâidelerinin anlaşılır bir dille ...

   Yazar: Sedef Güler (Yazar)
  • Yurt Dışındaki Türk Gençliği (Dini Tutum, Ahlak ve Değer)
   Göç olgusu özellikle içinde bulunduğumuz asırda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ve yaşanmakta olan bir süreçtir. Kırdan kente ve ardından yurt dışına göç hadisesi her alanda etkisini gösterdiği ...

   Yazar: Ali Gül (Yazar)
  • Fransa'da Göçmen Olmak (Müslüman Göçmenlerin Trajedisi)
   Bu kitabın yazılış amacı; ait olduğumuz, yurt bildiğimiz Fransa'nın demokrasi, insan hakları ve hukuktan adım adım nasıl uzaklaştığını göstermek; ortaya koyduğumuz tespitlerle Fransa'nın demokrasi kültürüne, toplumsal huzuruna bir nebze de ...

   Yazar: Ali Gedikoğlu (Yazar), Satı Arık (Yazar)
  • Sosyal Mesafe Döneminde Din
   2019 yılının son aylarında Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) hastalığının küresel bir salgın halini almasıyla bütün ülkelerde olağanüstü durumlar yaşanmış ve hala yaşanmaya da devam etmektedir. "Sosyal ...

   Yazar: Hilmi Türkyılmaz (Editör)
  • Risâletü't Teselsül
   "İzmirli'nin teselsül hakkındaki risalesi muhteva olarak muhtasar bir metin olmakla birlikte meseleyi veciz ve fakat etraflıca aktarması açısından ehemmiyet arz eden bir çalışmadır. Kelâm, felsefe ve İslâmî ilimler ile iştigal ...

   Yazar: İzmirli İsmail Hakkı (Yazar)
  • İmgelem Çözümlemesine Giriş
   Gilbert Durand'ın özellikle İmgelemin Antropolojik Yapıları adlı kitabındaki katkılarıyla yeni bir uğraş ve bilgi alanı olarak alabildiğine gelişen imgelem çalışmaları insanın, insan düşüncesinin zamana ve uzama göre (ayrıca zaman ve ...

   Yazar: Kubilay Aktulum (Yazar)
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi