Kitap Ara

  Sosyoloji Kategorisi

  • Televizyonla Yetişmek - Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma
   Günde ortalama 3-4 saat televizyon seyreden bir genç, en çok seyredilen zaman diliminin en az üçte birinin fiziksel, sözel ve psikolojik şiddet sahneleriyle dolu olduğu düşünüldüğünde neredeyse günde ortalama 1 ...

   Yazar: Hasan H. Taylan (Yazar)
  • Sosyal Güven - Sosyal Sermaye ve Dindarlık Çalışması
   Sosyal sermaye çalışmalarıyla daha belirgin hale gelen güven kavramı, bazen onun bir alt dalı gibi görülürken, bazen de bizzat sosyal sermayenin kendisi veya onun bir fonksiyonu gibi algılanmıştır. Ancak bilim ...

   Yazar: Erhan Tecim (Yazar)
  • Siyasallığın Toplumsal İnşası - Siyasal Toplumsallaşma
   Alternatifler arasından bir eylemi tercih etmek ve gerçekleştirmek, tarih boyunca insanı diğer varlıklardan ayırt eden en önemli unsurlar arasında kabul edilmiştir. Siyasallık, toplumsallaşma sürecinde kazanılmaktadır ve insanın toplumsallığından bağımsız değildir. ...

   Yazar: Mahmut Hakkı Akın (Yazar)
  • Online Alevi Topluluklar
   Sosyal ve kültürel hayatı yeniden tanımlayan radikal dönüşüm süreçlerinden birisi olarak modernizim, bir arada varolma deneyiminin yapısal ve kültürel kodlarını köklüce değiştiren etkileri beraberinde getirmiştir. İç ve dış göç tecrübeleriyle ...

   Yazar: İlkay Şahin (Yazar)
  • Göç ve Din
   XX. yüzyılın ilk yarısında pek az Müslüman Türk'e rastlanan Batı Avrupa'da bu gün çeşitli ülke, bölge ve yerleşim birimlerine serpili yaklaşık 4 milyon dolayında bir Müslüman Türk göçmen kitlesinin varlığı ...

   Yazar: Arif Korkmaz (Yazar)
  • 1+1 Stüdyo Yaşamlar | Küreselleşen Dünyada Yeni Kentsel Kurgular
   Avrupa'da ve Amerika'da büyük yankı uyandıran "stüdyo daire"ler, son yıllarda Türkiye'de de yaygınlık kazanan kentsel mekânların başında gelmektedir. Stüdyo daireler, mekânsal değişimi gösterdiği gibi farklı toplumsal olguların kazandığı yeni biçimleri ...

   Yazar: Samet Ünlü (Yazar)
  • Batı'da Devlet ve Çocuk
   Eğitim/öğretim sistemini, okul sorunun özüne inerek tartışabilmenin kurumsal anahtarlarını sunan temel bir el kitabı... Kürşat Bumin, bir "klasik" sayılabilecek bu kitabında, din/devlet/aile/sivil toplum ekseninde oluşan bu tartışmanın Batı'daki gelişimini kurumsal çeşitliliğiyle ...

   Yazar: Kürşat Bumin (Yazar)
  • Toplumsallaşma Sözlüğü
   "Toplumsallaşma, bütün sosyal bilimler açısından önemli bir kavramdır. Ancak kavramın insan ve toplum ilişkisine odaklanan sosyoloji için daha da önemli ve merkezi bir yeri olduğu söylenebilir. Çünkü sosyolojinin bilgisine ulaşmaya ...

   Yazar: Mahmut Hakkı Akın (Yazar)
  • Sosyal Sermaye -Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye Araştırması
   Türkiye için yeni sayılabilecek bir kavram olan sosyal sermaye, bu çalışmada kent, komşuluk ve topluluk gibi mekana dayalı sosyal ilişkiler düzeyinde incelenmiştir. Topluluk ekseninde kurulan kentsel ilişkilerin, sıradan ilişkiler gibi ...

   Yazar: Mehmet Ali Aydemir (Yazar)
  • Dindarların Para İle İmtihanı
   Holding tecrübesi, modernleşme süreci boyunca dindar müslümanların zihniyet dönüşümünün iktisadi alandaki somut bir göstergesidir. Geleneksel dönemde "mal ömrün huzur ve asayişi içindir, ömür mal cemeylemek için değildir" anlayışıyla her türlü ...

   Yazar: Kübra Küçükşen (Yazar)
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi