Kitap Ara

  Gezi Kategorisi

  • Ruhumu Kuşatan Şehirler
   "Şehirlerin ruhlarını kaybettiği ve birbirine benzediği bir zaman diliminde, henüz hafızasını kaybetmemiş, modernizme direnerek ayakta kalabilmiş birkaç kadim şehri dolaşırken görüp yaşadıklarımdan dolayı kendimi şanslı görüyorum. Çünkü henüz modernizme teslim ...

   Yazar: Mehmet Kurtoğlu (Yazar)
  • Handut - Özgürlüğün Öteki Adı (İpek Yolu'nda Bir Türk Kızı)
   İlk kez Ferdinand von Richthofen'in 1877'de yaptığı Çin adlı çalışmasında adı geçen "İpek Yolu" kavramı, öylesine kabul gören bir kavram olur ki, o günden sonra bu ticaret güzergahları akademik olarak ...

   Yazar: Zahide Ay (Yazar)
  • Eski Dünyaya Seyahat | Suriye-Ürdün-Mısır
   *** "Eski Dünyaya Seyahat": Türkiye Yazarlar Birliği '2014 yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri, yılın Gezi Kitabı ödülüne layık görülmüştür.*** Ortadoğu kültürel olarak uzak olmadığımız bir coğrafya. Suriye, Ürdün, Mısır ...

   Yazar: Mehmet Kurtoğlu (Yazar)
  • Seyahat Notları -İstanbul'dan Kdz. Ereğli Üzerinden Ankara'ya
   Bu eser, 1839 yılında 'Journal of the Royal Geographic Society of London' adlı süreli yayının 9. cildinin 216-276. sayfalarında 'Note on a Journey from Constantinople, by Heraclea, to Agora, in ...

   Yazar: William Ainsworth (Yazar)
  • Taşra ve Gezgin
   "Türk kültürünün temelinde göçerlik, yaylacılık var. Ta orta Asya yıllarına dayanıyor bu. Anadolu'ya gelir gelmez yerleşik duruma geçmiş, bir kısmı ise göçerliliği hala sürdürüyor. Hatta Anadolu'ya gelir gelmez yerleşik duruma ...

   Yazar: Zeki Oğuz (Yazar)
  • Toprak ve Gelenek
   "Şubat ortalarından itibaren işler artmaya, koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlar varsa kuzulamaya başlarlar. Nisanda bahçe, bağ işleri çıkar. Mandalların hazırlanması, bağların bellenmesi gerekir. Yayla zamanı yayladaki bütün işler kadının üzerindedir. ...

   Yazar: Zeki Oğuz (Yazar)
  • Üç Kıta Yirmi Üç Ülke
   "Seyahat eden sıhhat bulur." ve "Tebdilimekanda ferahlık vardır." sözlerinin gereği değişik tarihlerde çeşitli vesilelerle yapılan yurtdışı gezi izlenimlerinin derlendiği bu eser, dünya üzerinde yaşayan insanlar ve kültürleri hakkında ufuk açıcı ...

   Yazar: Ahmet Kazım Ürün (Yazar)
  • Suriye Mektupları
   Elinizdeki eser 100 yıl öncesinin Suriye'si. Edebiyat-ı Cedîde'nin en mümtaz kalemlerinden Cenap Şahabettin'in 1918 yılında on yedi mektupla çizdiği resim. 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'nın davetiyle, onun maiyetinde, Süleyman Nazif ile birlikte ...

   Yazar: Cenap Şahabettin (Yazar), Seda Özbek (Yazar)
  • Günlerin İçinden | Bir Şairin Seyahat Notları
   Şair Arif Dülger, yurt dışı gezilerini anlattığı "Günlerin İçinden" başlığı ve "Bir Şairin Seyahat Notları" adlı kitabında büyük çoğunluğu kültür coğrafyamızdan oluşan Üsküp, Mekadonya, Bulgaristan, Kosova, Azerbeycan, Almanya-Frankfurt, İran ve ...

   Yazar: Arif Dülger (Yazar)
  • Erasmus'un İzinde (Bir Eğitimcinin Avrupa Notları)

   Yazar: Ali Soybelli (Yazar)
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi