Kitap Ara

  Tiyatro Kategorisi

  • Tanzimat Tiyatrosunda Geleneksel Unsurlar
   Bu çalışmada, Tanzimat tiyatrosu üzerinde çeşitli araştırmacılar tarafından var olduğu söylenen geleneksel etkinin mahiyeti tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmanın giriş bölümünde Batılı tarzda Türk tiyatrosunun doğuşunda gelenekten faydalanma konusunda ...

   Yazar: Caner Solak (Yazar)
  • Ekolojik Tiyatro ve Antroposen - Caryl Churchill'den İzler
   Antropojenik iklim değişikliği, ekokıyım, doğa üstü olaylar, biyoçeşitlilik kaybı, biyoteknolojik gelişmeler dahil gündemi meşgul eden daha birçok Antroposen ilişkili kriz, insana uzay zamanda insan olamayan varlıklarla ilişkisini sorgulatmakta ve insanı ...

   Yazar: Işıl Şahin Gülter (Yazar)
  • Politik Tiyatro Kuramı - Atatürk Dönemi Türk Tiyatrosu
   Politik tiyatro kavramı; Alman yönetmen Erwin Piscator tarafından kuramsallaştırılmış, bu kuramın manifestosu yine kendisinin kaleme aldığı Politik Tiyatro eseri ile ortaya konulmuştur. Piscator, tiyatronun her açıdan politik olduğunu savunmaktadır. Yöneticiler ...

   Yazar: Tolga Alver (Yazar)
  • Küçüklere Tiyatro Oyunları
   Bu kitapta çocuklar için yazılmış dört tiyatro oyunu bulunuyor. Kırmızı Eldivenler; kardeşinin hediyesini büyücüye verip karşılığında bir oyuncak alan çocuğun hatasını fark etmesini ve eldivenlerini geri almak için macera dolu bir ...

   Yazar: Nuri Nalbantoğlu (Yazar)
  • Çağdaş Britanya Tiyatrosu ve Politika
   Tiyatro sanatı söz konusu olduğunda Britanya yüzyıllardır Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri olmuştur. Elizabeth Dönemi'nde altın çağını yaşayan tiyatro, toplum ile yüz yüze bir sanat olduğundan toplumu ve bireyi etkisi ...

   Yazar: Yeliz Biber Vangölü (Editör), Dilek İnan (Editör)
  • Ten ve Kimlik (Çağdaş Siyahi İngiliz Tiyatrosu)
   Ten ve Kimlik: Çağdaş Siyahi İngiliz Tiyatrosu, 1970'lerin sonundan günümüze değin Siyahi İngiliz tiyatrosunun rotasını şekillendiren beş önemli oyun yazarı ile bu yazarların seçilmiş oyunlarının eleştirel bir incelemesidir. Bu kapsamda, ...

   Yazar: Önder Çakırtaş (Yazar)
  • David Hare'in Oyunlarında Post-Truth Söylem
   Bu kitap post-truth söylem çerçevesinde İngiliz Politik Tiyatrosunun en önemli oyun yazarlarından David Hare'in oyunlarına odaklanmaktadır. Eserde, antik dönemden postmodern döneme dek hakikat kavramı etimolojik olarak tartışılmakta, çeşitli filozof ve düşünürler ...

   Yazar: Mesut Günenç (Yazar)
  • Turgay Nar Tiyatrosu
   Çağdaş oyun yazarı Turgay Nar'ın gerek işlediği temalarla gerekse kendine özgü anlatım biçimiyle tiyatroda özgün ve önemli bir yeri bulunmaktadır. Yapıtlarında ilk bakışta tuhaf, tekinsiz, sıra dışı bir atmosfer sergileyen ...

   Yazar: Nurullah Ulutaş (Yazar)
  • Sarah Kane'in Postdramatik Tiyatrosunda Şiddet
   Dramatik metinlerin yirminci yüzyılda uğradığı değişimler, Aristoteles'den on dokuzuncu yüzyıla değin uzanan tarihsel kesitte sahne arkasına itilerek gözden kaçırılan şiddet ve dehşet olgularının tiyatro sahnelerine getirilişiyle birlikte yeni bir ivme ...

   Yazar: Ahmet Gökhan Biçer (Yazar)
  • Seçme Oyunlar | Kaçaklar-Hayalet-Kurmaca
   Kaçaklar oyununda, yanlışlıklara isyan ederek bir mağaraya sığınan, değişik ülke ve milliyetlerden oluşan kaçakların, bekledikleri ziyaretçinin gelmemesi sonrasında yaşananlar başarıyla anlatılır. Bir ebeveyn akşam partiye katılmak üzere küçük kızlarını bir ...

   Yazar: Fatih Tepebaşılı (Çevirmen), Friedrich Ch. Zauner (Yazar)
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi