Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı Dergisi Kategorisi

  • Sosyoloji Divanı | 21.sayı | Dosya: Aile
   DOSYA Değişen Aile Değişmeyen Aile Değerleri | Ertan Özensel Alternatif Aile Arayışları ve Üremenin Biyoteknolojik İnşaası | Mücahit Gültekin Eşler Arası İlişkilerde Dinin Rolü: Din Aile İlişkilerini Nasıl Etkiler? | Meryem Şahin Babalık Etiğinden ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | 20.sayı | Dosya: Eğitim
   DOSYA Maziden Atiye Eğitim Düşüncesinin Anatomisi / Adem İnce Türk Modernleşme Anlatısında / Tarih Yazımında Eğitim / Mustafa Gündüz Kültür, Medeniyet ve Zihniyet İlişkisinde Türkiye'de Eğitim Teorisinin Oluşum Dinamikleri Zekeriyya ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 19 | Dosya: Duygular Sosyolojisi
   DOSYA Dinî Kimliklerin Oluşumu ve Dinî Gruplar Arası İlişkiler: "Biz" ve "Onlar"ın Bilişsel ve Duygusal Temelleri / Asım Yapıcı Sosyal Hareket Teorilerini Duygular Sosyolojisi ile Yeniden Yorumlamak / İbrahim Halil Yılmaz Modern Kültürü ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 18 | Dosya: Piyasa
   DOSYA Bir Meşrulaştırma ya da Çatışma Olgusu Olarak Piyasa Kültürü ve İş Ahlâkı İlişkisi / Ömer Torlak Neo-Liberalizmin Gölgesinde Sosyal Devlet: Emek ve Emeğin Örgütlenmesi Nereye Gidiyor? / Mehmet Öçal | Adem ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 17 | Dosya: Oyun Sosyolojisi
   DOSYA Oyun Sosyolojisi: Bir Kurumsallaşma Ağı Olarak Oyun | Mustafa Günerigök Dijital Oyun Çağında Oyunun Yapısındaki Değişim ve Oyunsuzlaşma | Sait Gülsoy Bir Oyun ve Oyalanma Olarak Dünya Hayatı | Mehmet Ali Aydemir ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 16 | Özel Sayı: Toplum
   Bir Ütopya Olarak Toplum | Mustafa Aydın Neden Toplum Değil de Socius? | Nilgün Çelebi Felsefi Düşüncede Toplum İmgesi | Nilüfer Öztürk Aykaç Hınç, Linç, Vicdan: Toplumun Kamusal Duygudurumları | Ejder Ulutaş Sosyoloji ve ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 15 | Dosya: Kültürel İktidar
   DOSYA Kültürel İktidar: Kavramlar, Kuramlar ve Tartışmalar | Hüseyin Çil Kültür ve İdeoloji Pencerelerinden İktidarı Okumak | Mehmet Uğraş Kültürel İktidar Neden Muktedirdir? Sosyal Psikoloji Gözüyle Kültürel İktidar Fenomenini Anlamak | Gökhan Arslantürk Bilgi, ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 14 | Dosya: Hayvan
   DOSYA Hayvanlar Sosyolojinin Neresinde? / Ahmet Gökçen Güç, İktidar ve Gösteriş: Geçmişten Günümüze Hayvan Sembolizmi Üzerine Bir Tartışma / Mehmet Birekul İnsanın Sağlığı Hayvanın Hastalığı / Reşat Açıkgöz İnsan ve Doğa İlişkisinde Hollywood Yıldızı Hayvanlar ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 13 | Dosya: Kuşaklar Sosyolojisi
   Kuşak Sosyolojisi: Kavramsal ve Metodolojik Temeller | İbrahim Nacak Kuşaklar Sosyolojisi ve Türkiye İçin Yeni Bir Kuşak Analizi | Vehbi Bayhan Teknoloji Kullanmak İletişim Kurmak Değildir: Kuşakların İletişim Pratikleri Üzerine | Mehmet ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 12 | Özel Sayı: Dünyanın Sosyolojisi
   AFRİKA Etiyopya Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi: Başlangıcı, Alanı ve Etkileri | Nahom Eyasu Afrika Çalışmalarında Sosyal Bilimler: Togo Sosyolojisinin Yenilenme İhtiyacı | Abdou-Wahabi Abdou AVRASYA İran'da Tarihsel Gelişmeler ve Sosyoloji Geleneği | Moharram Pourbagheri, Hedayat ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 11 | Dosya: Teşhir Toplumu
   DOSYA Teşhir Toplumu: Kavramlar, Kuramlar ve Pratikler | İslam Can Postmodern Toplumda Mahremiyetin Dönüşümü | Kenan Çağan Hakikatten Mahrumiyet Çağında Teşhire Teşne Olmak: Mahremiyet Versus Teşhir Manzaraları | Mehmet Ulukütük İfşa, ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 10 | Dosya: Toplumsal Hafıza
   DOSYA Hafızayı Rahatsız Etmek | Richard Sennett Hafızanın Sosyo - Psikolojik Bağlamı | Faruk Karaarslan Hafızaya Nörobiyolojik Perspektiften Bakış: Hafızayı Toplum Oluşturur, Birey Hatırlar | Lütfü Hanoğlu Nostalji ve Hafıza: Geçmişin Hafıza Durakları, Suriyeli ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 9 | Dosya: Dijital Sosyoloji
   DOSYA Dijital Sosyoloji I Zülküf Kara Yeni Toplumsal Bir Metin Olarak İnternet I Ünal Şentürk Dijital Dünyaya Teori Biçmek: Rizomatik Bağlantılar I İbrahim Yücedağ Dijital Gözetim ve Yeni Medya Toplumsallığı Oyun (Game), Büyülenme (Captivation) ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 8 | Özel Sayı: Sosyolojik Muhayyile
   MUHAYYİLE Muhayyile: Bilgi, Kanaat, Duygu | Milay Köktürk Sembolden İşaretsele Düşüncenin Dönüşümü | Mustafa Aydın Sosyolojik Muhayyile | Köksal Alver Bilimsel Paradigmaların Oluşumunda ve Dönüşümünde Sosyolojik Bağlam | Beylü Dikeçligil Kant ve Yeni-Kantçılık Arasında Simmel'in ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 7 | Dosya: Mimarlığın İzinde
   DOSYA: MİMARLIĞIN İZİNDE Sıtkı Karadeniz | "Usul"ü Yöntemin Öznesi Kılmak: Bir Kavramsal İz Sürme Denemesi Ömer Faruk Günenç | Bir Mitolojik "Yapı": "Mardin Evi"nde Mahremiyet Erhan Berat Fındıklı | Türk Romanında Barınma Kültürü, ...

   Yazar:
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi