Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı Dergisi Kategorisi

  • Sosyoloji Divanı | Sayı 3 | Dosya: Toplumsal Tipler
   M. Ali Aydemir | Sosyal Alanın Tipleştirilmesi Levent Ünsaldı | Çakalın Sosyolojisine Davet Ayşe Canatan | Eski Toprak Kadir Canatan | İğreti Hayatın Yarattığı İğreti Bir Tip: Gurbetçi Kenan Çağan | Şair Erhan Tecim | ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 1 | Dosya: Taşra Fragmanları
   Köksal Alver | Taşra Halleri Celaleddin Çelik | Taşranın Değişen Sosyolojisi Ertan Özensel | Taşranın Yetim Çocuğu: Kır Mahmut H. Akın | Yabancıda Aranan Yerlilik Ferhat Tekin | Sınırdaki Merkezler ve Taşralar Mehmet Birekul | ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 2 | Dosya: Komşuluk
   Ahmet Koyuncu | Gündelik Hayatta Komşuluk Köksal Alver | Komşu Kimdir? Mustafa Aydın | Komşuluğun Dönüşümü Bekir Biçer | Komşuluğumuzun Tarihsel Serüveni Celaleddin Çelik | Din ve Komşuluk M. Ali Aydemir | Sosyal Sermaye ve ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 4 | Özel Sayı: Asırlık Sosyoloji
   MÜKTESEBAT Korkut Tuna | Türkiye'de Sosyolojinin 100 Yılı Üzerine Yasin Aktay | Sosyolojinin Yitik İmgelemi Köksal Alver | Türk Sosyolojisi: Tarzlar, İçerikler, Sınırlar Ramazan Yelken | Kurtarıcı ve Kurucu Bir Bilim Olarak Sosyoloji Mustafa Orçan ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 5 | Dosya: Toplumsal Hareketler
   Erhan Tecim | Toplumsal Hareketler ve Yenilik Bağlamı Selahattin Güven | Temsil Krizinin Siyaseti: Sosyal Hareketler Ayşegül Dede | Yeni Toplumsal Hareketler: "Yeni ve Başka Bir Dünya" Talebi Ferhat Tekin | Toplumsal Hareketlerde ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 6 | Dosya: Göç
   Ali Zafer Sağıroğlu | Türkiye'nin Değişen Göç Karakteri Bahattin Cizreli | Dünya Sistemleri Kuramı Bağlamında Batının Göç Haritası Yasemin Çakırer Özservet | Modern Göçebeler Olarak Göçmenler, Mekân ve Şehre Uyum Hasan Alpagu | ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 7 | Dosya: Mimarlığın İzinde
   DOSYA: MİMARLIĞIN İZİNDE Sıtkı Karadeniz | "Usul"ü Yöntemin Öznesi Kılmak: Bir Kavramsal İz Sürme Denemesi Ömer Faruk Günenç | Bir Mitolojik "Yapı": "Mardin Evi"nde Mahremiyet Erhan Berat Fındıklı | Türk Romanında Barınma Kültürü, ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 8 | Özel Sayı: Sosyolojik Muhayyile
   MUHAYYİLE Muhayyile: Bilgi, Kanaat, Duygu | Milay Köktürk Sembolden İşaretsele Düşüncenin Dönüşümü | Mustafa Aydın Sosyolojik Muhayyile | Köksal Alver Bilimsel Paradigmaların Oluşumunda ve Dönüşümünde Sosyolojik Bağlam | Beylü Dikeçligil Kant ve Yeni-Kantçılık Arasında Simmel'in ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 9 | Dosya: Dijital Sosyoloji
   DOSYA Dijital Sosyoloji I Zülküf Kara Yeni Toplumsal Bir Metin Olarak İnternet I Ünal Şentürk Dijital Dünyaya Teori Biçmek: Rizomatik Bağlantılar I İbrahim Yücedağ Dijital Gözetim ve Yeni Medya Toplumsallığı Oyun (Game), Büyülenme (Captivation) ...

   Yazar:
  • Sosyoloji Divanı | Sayı 10 | Dosya: Toplumsal Hafıza
   DOSYA Hafızayı Rahatsız Etmek | Richard Sennett Hafızanın Sosyo - Psikolojik Bağlamı | Faruk Karaarslan Hafızaya Nörobiyolojik Perspektiften Bakış: Hafızayı Toplum Oluşturur, Birey Hatırlar | Lütfü Hanoğlu Nostalji ve Hafıza: Geçmişin Hafıza Durakları, Suriyeli ...

   Yazar:
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi