Kitap Ara

  Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları Kategorisi

  • Özne | 17. Kitap ROUSSEAU
   Rousseau için Notlar | Afşar TİMUÇİN Jean-Jacques Rousseau'da Kültür ve Toplum Eleştirisi | H. Haluk ERDEM Rousseau'da Kendilik Sorunu ve Varoluşsal İmgelem | Celal GÜRBÜZ Jean-Jacques Rousseau'da Duyguları Bozan Katharsis Olarak Tiyatro Şule ...

   Yazar: H. Haluk Erdem (Editör), Mustafa Günay (Editör)
  • Özne | 18. Kitap FEMİNİZM ve FELSEFE
   Erkek-Merkezcilikten (Androcentrism) İnsan Merkezciliğe Yolculuk: (Anthropocentrism): Antik Felsefe ve Cinsiyet Üzerine (Pre Sokratikler) | H. Nur Beyaz ERKIZAN İngiltere'de Kadının Yeri: İngiliz Felsefe Birliği ve İngiltere'de Kadının Yeri Topluluğu Raporu Eylül 2011 ...

   Yazar: Hatice Nur Erkızan (Editör)
  • Özne | 19. Kitap ALBERT CAMUS
   Camus'nün Başkaldırmayan İnsanı Ya Da Mersault'nun Acıklı Durumu | Afşar TİMUÇİN Edebiyat Ve Felsefe Açısından Albert Camus: Sanatçı mı Filozof mu | Ali Osman GÜNDOĞAN Edebiyattan Felsefeye / Felsefeden Edebiyata Albert Camus ...

   Yazar: İsmail H. Demirdöven (Editör)
  • Özne | 20. Kitap SİNEMA ve FELSEFE
   Önsöz | Oğuz ADANIR Bir Düşünme Alanı Olarak Sinema | Meral ÖZÇINAR Eric Rohmer'in "Ahlaki Masalları" | Oğuz ADANIR İki Sinema Filmini Felsefeyle Anlamlandirmak Üzerine Bir Deneme | İsmail H. DEMİRDÖVEN Ingmar Bergman'ın Yedinci ...

   Yazar: Oğuz Adanır (Editör)
  • Özne | 21. Kitap Felsefi Bir Sorun Olarak İNANMA
   Yaşantı ve Eylem Belirleyicilerinden Biri: Kişilerin İnançları | İoanna Kuçuradi Kant'ta Felsefe-Din ve Felsefe-Devlet İlişkisi Üstüne | Doğan Özlem Antropontolojik Açıdan İnanma ve Bilme Üzerine | Betül Çotuksöken 'Ateizmin İmkansızlığı' Savı Bağlamında ...

   Yazar: Uluğ Nutku (Editör)
  • Özne | 22. Kitap NERMİ UYGUR
   Felsefenin Anadilinde Üretilmesi | Mehmet AKKAYA Nermi Uygur | Süreyya BERFE Kaotik Evren Tasarımı ile Nermi Uygur'un Felsefe Anlayışı Arasındaki Örtüşmeler | Yunus Emre ÇEKİCİ Hep 'Ayık' Yaşamak İstedi | Betül ÇOTUKSÖKEN Nermi ...

   Yazar: Betül Çotuksöken (Editör)
  • Özne | 25. Kitap KIERKEGAARD
   Kierkegaard Varoluşçuluğunun Kaynakları | Yasemin Akış Yaman Şeytani Yoldaştan Dini Bir Yazar Olabilir mi?: Takma Adların Gizemi | Zeynep Zafer Esenyel Søren Kierkegaard's Cristian Art Of Communication | Velga Vēvere Macintyre ve Kierkegaard'da ...

   Yazar: Yasemin Akış Yaman (Editör)
  • Özne | 23. Kitap TARİHE FELSEFEYLE BAKMAK
   Özne "The Philosopher's Index"te. Doğada Evrim, Tarihte İlerleme | Uluğ Nutku Tarih, Bilim ve Bilinç | Doğan Özlem Tarihe Ontolojik Bir Bakış | Zehragül Aşkın Antik Yunan'da Moira, Historia ve Theoria | Erdal ...

   Yazar: Doğan Özlem (Editör)
  • Özne | 24. Kitap PLATON
   Sunuş: Eski Platon'un Çöküşünden Yeni Platon'un İmkânına | Birdal Akar Platon İçin Hakikatin Olmadığı Yerde Olabilir Olanın Yeri: Eikos | Esra Çağrı Mutlu Platon'un Bilgi Görüşü | Cemal Güzel Platon'da Varlık Sorunu ve ...

   Yazar: Birdal Akar (Editör)
  • Özne | Özel Sayı ARİSTOTELES
   Unesco 2016 Aristoteles Yılı - Aristoteles 2400 Yaşında Aristoteles: Yaşamı, Yapıtları ve Felsefesi / H. Nur Erkızan Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı / Ioanna Kuçuradi Aristoteles'in Metafizik'inde Teoloji ve Ontoloji / G. Patzig ...

   Yazar: Hatice Nur Erkızan (Editör)
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi