Kitap Ara

  Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları Kategorisi

  • Özne | 26. Kitap TÜRKİYE'DE FELSEFENİN YÜZYILI
   TÜRKİYE'DE FELSEFENİN YÜZYILI: ÖNCELER, ŞİMDİLER, SONRALAR Türkiye'de Felsefe Tercümelerinin Yüzyılı: 'Sokrat Eczanesi'nden 'Eflâtun Külliyatı'na | Birdal Akar Osmanlı Felsefe Çalışmaları Hakkında Ali Utku ile Söyleşi | Sadık Erol Er Türkiye'de Felsefenin Geleceği ...

   Yazar: Betül Çotuksöken (Editör)
  • Özne | 27. Kitap HEGEL
   Öz-Bilinç: Arzu ve Tanınma | Serkan Günay Hegel'in Tinin Fenomenolojisi'nde Ölüm ile Olumsuzlama İlişkisi: Kojève'in Okuması Işığında Ölümün Merkeziliği Sorusu | Maya Mandalinci Bir Biçim Sorunu Olarak Hegel'in Saltık Bilgisi | Erdem ...

   Yazar: Çetin Türkyılmaz (Editör)
  • Özne | 28. Kitap MARX
   Marx'ın Materyalist Tarih Kavrayışı ya da Tarih Ontolojisi | Engin Delice Geleneksel Ontolojinin Aşılması | Jindrich Zelený Marx ve Bilincin Diyalektiği | Türker Armaner İkinci Feuerbach Tezi ve Marksçı Diyalektik Felsefenin "Nüvesi" Üzerine ...

   Yazar: Doğan Göçmen (Editör)
  • Özne | 16. Kitap HEIDEGGER
   Felsefenin Durumu | Afşar Timuçin Sobanın Başında | Cihan Camcı Heidegger'de Sanatın Hakikati ya da Hakikatin Sanatı | Şule Gece Heidegger Düşüncesinde Varlığın Anlamı Sorusu | Umut Öksüzan Varlığa İlişkin Otantik Bir ...

   Yazar: Zehragül Aşkın (Editör)
  • Özne | 29. Kitap STOA FELSEFESİ
   Stoa | Tan Doğan Stoa Ahlakı | Afşar Timuçin Enkheiridion, 1-23 | Epiktetos - Çev. C. Cengiz Çevik Erken Dönem Hıristiyanlık'ta Stoacılık ve Aziz Paul | Fatih Mehmet Berk Erken Dönem Stoa Düşüncesinde ...

   Yazar: Hatice Nur Erkızan (Editör)
  • Özne | 30. Kitap UYGARLIK/MEDENİYET TASAVVURLARI
   Medeniyet Tasavvurunu Bilim Tarihi Üzerinden Okumak | Hüseyin Gazi Topdemir Medeniyet Krizi ve Bir Değerlendirme | Ali Osman Gündoğan Medeniyet Tasavvurları Üzerinden Bir Medeniyet Okuması | Sebahattin Çevikbaş "Medeniyet" ve "Medeniyetler" | Selahaddin ...

   Yazar: Hüseyin Gazi Topdemir (Editör)
  • Özne | 31. Kitap NIETZSCHE
   Nietzsche'de Nihilizm Problemi | Uluğ Nutku Trajik İnsan: Apollon-Dionysos Karşıtlığı ve Denge Sorunu | Ali Osman Gündoğan Nietzsche'nin Hakikat Anlayışı: Yorum, Yalan ve Yanılsama Olarak Hakikat | Sebahattin Çevikbaş Nietzsche ve Çileci İdeal | ...

   Yazar: Sadık Erol Er (Editör), Volkan Ay (Editör)
  • Özne | 32. Kitap ANARŞİZM
   Anarşizmin Tarihsel ve Düşünsel Kökleri: Herakleitos, Kinikler ve Erken Stoacılık | Hüseyin Aydoğdu Anarkhia: Antikitede Kazandığı Anlamlar ve Boyutlar | Der., Çev. Hasan Gençcan Kinizm: Anarkhia mı Antiarkhia mı? | Abrim Gürgen William ...

   Yazar: Ali Osman Gündoğan (Editör), Kemal Bakır (Editör)
  • Özne | 33. Kitap BİLİM ve TOPLUM ÇALIŞMALARI
   Bilim ve Teknoloji Politikalarının Kısa Tarihi | Ergun Türkcan Bilgi, Bilimsel Bilgi ve Toplum Çalışmaları, Kalkınmacı Paradigmanın Sürdürülemez Hale Gelmesi Karşısında Nasıl Bir Yeniden Biçimlenme Yaşıyor? | İlhan Tekeli İslâm Dünyası'nda Bilim ...

   Yazar: Ömer Faik Anlı (Editör), Remzi Demir (Editör), Ali Güney (Editör)
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi