Kitap Ara

  Ekonomi,İşletme,Yönetim Kategorisi

  • Dünya Ekonomisi Nereye?
   Yaklaşık on beş yıldır iktisadi, sosyal ve toplumsal tüm kazanımlarımıza rağmen, ateş topu olarak nitelendirilen Ortadoğu'da hesapları olan ABD, Almanya, İngiltere, Rusya ve İran gibi çok merkezli odaklar tarafından ülkemiz ...

   Yazar: Fatih Mehmet Öcal (Yazar)
  • Yönetişim | Türk Kamu Yönetimine Yansımaları
   Yönetişim, kamu yönetimi alanında son yıllarda önemli yer işgal eden kavramlardan biridir. Bu çalışmada yönetişim yaklaşımı ve bunun kamu yönetimi ve yerel yönetimlerdeki uygulamalara yansımalarından hareketle yerel yönetişim, yerel yönetişimde ...

   Yazar: Fatma Neval Genç (Yazar)
  • Üniversiteler ve Kent Ekonomisi
   Üniversiteler, kurulduklarından bu yana bireysel ve sosyal gelişimin yanında bulundukları yörenin ekonomik kalkınmasında da önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışma, gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerden örnekler vererek üniversitelerin bulundukları şehir ve bölgede ne ...

   Yazar: H. Nur Görkemli (Yazar)
  • Bölgesel Kalkınmada Teknoparklar
   Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve artan pazar rekabeti, inovasyonu ve inovasyonun gerçekleştiği yerler olan teknoparkları, öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada teknoparkların, bölgesel kalkınma açısından taşıdığı önem ve rol, Konya Teknokent örneği ...

   Yazar: H. Nur Görkemli (Yazar)
  • Kamu Yönetiminde Performans (Balanced Scorecard)
   Özel sektörde ve kamu sektöründe en önemli sorun önceliklerin doğru belirlenmesidir. Önceliklerin doğru belirlenmesi için de stratejik düşünce, misyon ve vizyon belirleme ve belirli hedeflere odaklanma etkili bir yaklaşım bütünlüğü ...

   Yazar: H. Tuğba Eroğlu (Yazar)
  • İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Uygulamaları
   Ekonomik büyüme teorisi her iktisat okulunun araştırdığı güncelliğini sürekli koruyan bir konudur. Bu yönüyle ekonomik büyüme yaşayan bir kavramdır. Büyüme teorileri iktisat literatürüne paralel olarak gelişme göstermekte ve bu teoriler ...

   Yazar: İzzet Taşar (Yazar)
  • Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
   Değişik ülkeler açısından kamu yönetimi ilke ve sorunlarını ele alarak bunları karşılaştırmalı bir analiz çerçevesinde değerlendirme gayretiyle sunulan bu çalışma, bu alandaki bir boşluğu doldurmayı hedef edinmiştir. Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ...

   Yazar: Önder Kutlu (Yazar)
  • Ekonomi Politikası ve Türkiye
   "... Ne oluyor, niçin oluyor ve hasta ekonomiler için ne yapılabilir konularında kimse bir diğerinin görüşünü paylaşmıyor ve entelektüel karmaşa son hadlere ulaşıyordu." (Throw, 1983) Ekonomi politikası hasta ekonomileri nasıl tedavi edecekti ...

   Yazar: Zeynep Karaçor (Yazar)
  • Tüketici Davranışı Nörolojisi | Nöroekonomi-EGG Yöntemi ile Nöromarketing Uygulaması
   Nöroekonomi, kullandığı inovatif yöntem ve metodoloji aracılığıyla iktisadın yıllardır tartışılagelen bilimselliği ve pozitif bir bilim olup olmadığı hususunda yeni bir şeyler söylemektedir. Ekonomi alanında yaşanan bu paradigmal içerik ve yöntem ...

   Yazar: F. Nur YORGANCILAR (Yazar)
  • Kamu Hizmeti - Kuram Politika Uygulama
   21.yüzyıla girerken devletin tanımı ve içeriği değişmiş, yapı ve işlev bakımından farklı görevler üstlenmeye başlamıştır. Bu çerçevede, ekonomiye, kültüre ve toplumsal hayata doğrudan müdahalede bulunan devlet anlayışı yerine, kurumsal ve ...

   Yazar: Mehmet Göküş (Yazar)
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi