Kitap Ara

  Coğrafya Kategorisi

  • Siyasi Coğrafya Açısından Çin
   Dünyada böyle bir değişim görülmedi. Ve muhtemelen yakın zamanda da görülmeyecek. Öyle bir değişim ki milyonlarca işçi ve köylüyü yalnız, öksüz bırakan bir değişim. Sosyalist hayattan çılgınca kapitalist hayata akan ...

  • Tarihin Başladığı Yer Gülağaç
   Tarihin başladığı yerden günümüze bakmak oldukça heyecan verici. Göçün yerleşmeleri kurduğu ve göçün yerleşmeleri boşalttığı bir mekân Gülağaç. Değişimin sadece seyredildiği, dünyada trentlerin sorgusuz sualsiz kabul edildiği bir nüfus yapısı. ...

   Yazar: Tahsin Yıldırım (Yazar), Kenan Arıbaş (Yazar)
  • Hispanya
   Hispanya, Coğrafya'nın kendisine sunduğu nimetleri ret eden bölge. Maya, İnka ve Aztek gibi kadim uygarlıkların, Avrupa'dan gelen İspanyol rüzgarına dayanamadığı, tek tek döküldüğü, trajik hüzünlerin yaşandığı, sessiz ağıtlar diyarı... Hispanya'daki devletlerin ...

   Yazar: Kenan Arıbaş (Yazar)
  • Tarihin Peşindeki Coğrafya
   Önce zaman yaratıldı ve sonra mekan. Zaman peşinden coğrafyayı sürükledi. Zaman mekâna meydan okudu. Kimi zaman da mekân zamana. Zaman tarihi doğurdu. Mekansa Coğrafyayı... İkisinin yolları geçmişi açıklamak için Tarihi Coğrafya'da birleşti... Tarih sonsuz ...

   Yazar: Kenan Arıbaş (Yazar)
  • Karaman Şehir Coğrafyası
   Karaman şehri coğrafi konumu, yeryüzü şekilleri, iklim ve bitki örtüsünün elverişliliği nedeniyle yaklaşık 10.000 yıldan bu yana insanların yaşadığı bir yerleşim merkezidir. Bu tarihi geçmiş, tarih boyunca devam ederek günümüze ...

   Yazar: Tahsin Tapur (Yazar)
  • Küresel Çağda Siyasi Coğrafya
   Mekânın ortaya koyduğu veriler, uluslar arası siyasetin belirlenmesine, süresine içeriğini ve hangi askeri, politik, ekonomik ve kültürel stratejilerin uygulanacağını belirler. Fizikî coğrafya konusunda yer şekilleri, iklim, hidrograya, toprak ve bitki ...

   Yazar: Kenan Arıbaş (Yazar)
  • Niksar Şehir Coğrafyası
   Canik Dağlarının güney eteklerinde kurulu Niksar şehri, Kelkit Çayı'nın suladığı verimli bir ovaya sahiptir.Bu tarımsal zenginliğin yanı sıra doğu-batı ve kuzey-güney yönlü yolların kavşağında yer alır.Bu konum Niksar'ı tarih boyunca ...

   Yazar: Eren Yürüdür (Yazar)
  • Amasya Şehri
   2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 86667 nüfuslu ve yaklaşık 3000 ha alan üzerindeki Amasya şehrinin kuruluşunda; savunmasının kolay olduğu bir yer olmasının kendisine hayat veren hem insan ...

   Yazar: Süleyman Elmacı (Yazar)
  • Banaz İlçesinin Coğrafyası
   Uşak'ın en büyük ilçelerinden olan Banaz, Murat Dağı'nın güney eteklerinde kurulu yeşilin her tonunun görülebildiği ve yüzölçümünün yarıdan fazlasının çam ormanlarıyla kaplı olduğu bir ilçedir. Banaz ilçesinin suladığı verimli tarım ...

   Yazar: Hasan Kara (Yazar)
  • Güzelyurt İlçesi'nin (Aksaray) Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
   Güzelyurt, Hasan Dağı ve Melendiz Volkanik Dağları'nın etkisinde, tüf ve ignimbritlerin doğada neredeyse başka kayaçları göstermediği, sakladığı bir mekâna sahiptir. Tüfler doğanın insanı en çok sahiplendiği kayaçlardan birisidir. Güzlyurt'ta bu ...

   Yazar: Kenan Arıbaş (Yazar)
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi