Kitap Ara

  Hukuk-Siyaset-Uluslararası İlişkiler Kategorisi

  • Uluslararası Hukuka Giriş I - Kavramsal Çerçeve-Konum-Gelişim-Kaynaklar
   Globalleşmenin bizlerin bireysel nitelemelerimizden tamamen bağımsız olarak iyice belirgin bir hal aldığı 21. Yüzyılda uluslararası toplum ilişkileri sofistike bir şekilde iç içe geçmiş bulunuyor. Dünya artık gerçekten bir Küresel Köy ...

   Yazar: Hasan Mor (Yazar)
  • Uluslararası İlişkilerde Devlet | Tanım, Teori ve Devlet İstisnacılığı
   Uluslararası İlişkiler çalışmalarındaki güçlü devletçi mantık ve pratikte yaşanan gelişmelerin uluslararası ilişkilerde devletin belirleyici pozisyonunu yeterince aşındıramamış olması, disiplinde "devlet istisnacılığı" adını verdiğimiz bir durumun yaşanmasına yol açmaktadır. "Devlet istisnacılığı" ...

   Yazar: Erdem Özlük (Yazar)
  • Türkiye - AB Müzakere Süreci
   3 Ekim 2005 tarihinde başlayan müzakereler Türkiye için dönüm noktasıdır. "Türkiye-AB Müzakere Süreci" adlı kitabının temelinde de, Türkiye-Avrupa Birliği müzakere süreci, bu süreç sonucunda Türkiye'nin AB karşısında üyelik durumu ve ...

   Yazar: Burak Kaya (Yazar)
  • Bosna-Hersek Devleti 1991-2011
   Tarih boyunca etnik ve dinî çatışmaların, sosyal ve siyasi karışıklıkların yaşandığı Balkan coğrafyası, büyük güçlerin Avrupa'da üstünlük elde etme mücadelesinde bir çatışma ve rekabet alanı olma özelliğini halen korumaktadır. 1990'lı ...

   Yazar: Cemile Haliloviç Tekin (Yazar)
  • Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanlığı
   Devletlerin tarihleri incelendiğinde, geçmişte yaşanan önemli olaylarda devlet Başkanlarının ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlarının önemli rol oynadıkları görülecektir. Cumhurbaşkanının devlet hayatını önemli derecede etkilemesi, kuşkusuz rejim içindeki önemli konumundan kaynaklanmaktadır. 1921 Anayasasında ...

   Yazar: Mehmet Kahraman (Yazar)
  • Bilgi Değer Siyaset | Siyaset Akademileri
   Bu kitap Türkiye'de daha önce yapılmamış bir çalışmayı ve analizi içerdiği iddiasıyla okuyucunun takdirine sunulmaktadır. Ülkemizde siyaset üzerine çok söz söylenir; gündem başdöndörücü bir hızla değişirken, değişimin ardındaki değişmeyen kavramlar ...

   Yazar: Özgür Sarı (Yazar), Güncel Önkal (Yazar)
  • Filistin Hukuk Sistemi Din Mahkemeleri
   Filistin topraklarının dini-kültürel çeşitliliğini ve Devlet-i Merhume'nin 1917'de oradan çekilişinden bu yana ortaya çıkan soruların en iyi yansıtan alanlaradan biri de hukukalanıdır. Bu alandaki çeşitlilik, çatışmalar ve ihlaller de bu ...

   Yazar: Tuncay Başoğlu (Yazar)
  • Türkiye'nin ABD ve AB Denklemi
   11 Eylül'den doğrudan etkilenmeyen Türkiye, 11 Eylül'ün önemli bir sonucu olan Irak Savaşı'ndan neden derinlemesine etkilenmeye başlamıştır? Türkiye geleceğini nasıl şekillendirmek istiyor ve Türkiye'ye dünya siyasetinde nasıl bir rol düşüyor? ...

   Yazar: Edibe Sözen (Yazar), Uğur Demiray (Yazar), Orhan Gökçe (Yazar)
  • Hayaletbilimi ve Hayali Kimlikler | Neo-Osmanlılık, Özal ve Bakanlar
   Patolojik bir ruh hâlinin bireyselden toplumsala bütün ilişkilere damgasını vurduğu, haricî ve dahilî bütün siyasal kararların da bu atmosferden etkilendiği ve hayaletler/ruhlar/hortlaklar anaforuna sıklıkla tutulan bir memlekette artık "Hayaletbilimi"ne olan ...

   Yazar: Şaban H. Çalış (Yazar)
  • Türk Dış Politikasının Eksenleri
   Yakın bir zamana kadar Türkiye'de, Türk dış politikasını konu alan bilimsel nitelikli çalışmalar hemen hemen hiç yoktu. İki elin değil; bir elin parmakları kadar bile olmayan tek tük çalışmalar da, ...

   Yazar: Hasan Mor (Yazar)
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi