Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı Kitaplığı Kategorisi

  • Sistematik Aile Sosyolojisi
   Sistematik Aile Sosyolojisi, aileyi klasik sosyolojinin yaklaşımına uygun olarak kurumsal çerçevede ele alan bir eserdir. Ailenin kurumsal bir çerçevesini çizmekte, tabiri caizse metin bir disiplinin anatomisini vermektedir. Hemen belirtelim ki ...

   Yazar: Mustafa Aydın (Editör)
  • Sağlık Sosyolojisi
   Ülkemizde sağlık-hastalık alanı ve sosyal teori arasındaki boşluk her geçen gün biraz daha azalmaktadır. Bu eser genel olarak bu yönde bir katkı sunma çabasındadır. Çalışma içerisindeki farklı bölümlerde şu tartışmalar ...

   Yazar: Erhan Tecim (Yazar)
  • Kültür Sosyolojisi
   Kültür nedir? Bir hayat tarzı mıdır? Bir anlama biçimi midir? Neden insan kültür üretmektedir; kültürsüz insan olabilir mi? Sosyoloji için kültürün önemi ve anlamı nedir? Kültür sosyolojisi nasıl ve neden ortaya çıkmıştır? Neyi ...

   Yazar: Necmettin Doğan (Editör), Köksal Alver (Editör)
  • Kır Sosyolojisi (Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü)
   Ülkemizde de yaşanan hızlı sosyo-ekonomik ve siyasal değişmeler, kırsal alanlar üzerinde etkili olmuş, kırsal yapılarda daha önce görülmemiş biçimlerde büyük değişimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ...

   Yazar: Ertan Özensel (Yazar)
  • Kent Sosyolojisi
   Kent, engin bir dünya, sırlı bir ayna... Kent aynasında yansıyan hayat ve insan hâlleri... Kent, insanın aynası... Bir gösterge, bir işaret... Çok katmanlı ve çok boyutlu bir dünya... Bir bakışta tanınması mümkün olmayan bir ...

   Yazar: Köksal Alver (Editör)
  • Ontolojiyi Hatırlamak | Sosyolojide Yöntem Sorunu
   Bu kitap, "Sosyoloji bir bilim ise, neden bilimin çoğu ilkesi sosyolojiye uygun değil?" sorusuna cevap arayışın bir ürünü olarak varlık buldu. Soru, pozitivizmden başka bir bilim modelinin olmadığı, hatta düşünülemeyeceği ...

   Yazar: F. Beylü Dikeçligil (Yazar)
  • Taşra Halleri
   Taşra genelde dışarıda ve kenarda aranır. Taşra uzaklardadır; orada bir yerdedir. Kimin/nerenin dışında ve kenarındadır taşra? Elbette merkezin. Merkez ise alınan ölçeğe göre değişmektedir, dolayısıyla taşra da değişmektedir. Merkezin dışında ...

   Yazar: Köksal Alver (Editör)
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi