Kitap Ara

  Eğitim Bilim Kategorisi

  • Ne İçin Eğitim? Büyük Düşünürlerin Görüşleri ve Günümüze Uygunlukları
   2. baskı Çev. Mukadder Erkan Çocukları karmakarışık iş dünyasına hazırlamak mı? Montaigne'in deyişiyle kitap yüklü eşek olsunlar diye kafalarını olgularla doldurmak mı? Yoksa hayatın sayısız zorluklarıyla başa çıkabilmeleri için daha akıllı ve ...

   Yazar: Nicholas Tate (Yazar)
  • Farklı Yönleriyle Yabancı Dil Öğretimi
   Yıllardır ükemizde yabancı dil dersleri yürütülmesine rağmen, hedeflenen seviyeye ulaşılamadığı yadsınamaz bir gerçektir. Arzu edilen seviyeye ulaşılamamasının temel nedenlerinden biri de yabancı dil öğretiminin çok yönlülüğünün göz ardı edilmesidir. Örneğin ...

   Yazar: Fahritdin Şanal (Editör), Selma Durak Üğüten (Editör), Hasan Yılmaz (A. D. E) (Yazar), Erdinç Yücel (Yazar)
  • Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı
   Değer Bilinçlendirme; - Özgündür, - Yereldir, - Nettir, - Pratiktir, - Kanıtlanmıştır, - Tutarlıdır, - Yararlıdır. Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı değerin nasıl anlaşılması ve değer eğitiminde hangi adımların atılması gerektiğini ele almakta ve ...

   Yazar: Hasan Bacanlı (Yazar)
  • Rehberlik (Öğretmen Adayları için)
   Bu kitap farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarına, rehberliğin amaç, ilke ve tekniklerini tanıtmak, okulda yürütülen rehberlik hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bilindiği gibi rehberlik bir ekip çalışmasıdır. Bu ...

   Yazar: Hasan Yılmaz (Yazar), Erdal Hamarta (Yazar), Coşkun Arslan (Yazar)
  • Sümerlerden Günümüze Eğitim 1 | İlk ve Ortaçağ
   "Erkin devamını sağlayabilmek için gerektiğinde toplumu eğitim yoluyla benliğinden koparmak, hakikatten uzaklaştırmak ve bilgisiz bırakmak iktidarların en önemli görevi olabilir mi?" sorusu felsefi bir anlam derinliği taşımayabilir. Firavunlar tanrı olduklarını ...

   Yazar: Rahmi Maltaş (Yazar)
  • Konya Doğa Eğitimi
   Ekoloji, Habitat, Doğa bilinci, küresel ısınma ve ortak geleceğimiz gibi pek çok yeni kavramın hayatımıza girdiği günümüzde insanoğlu geç de olsa yaşadığı çevreye daha saygılı olması gerektiğini anlamaya başlamıştır. "Bize ...

   Yazar: Abdurrahman Dinç (Yazar)
  • Yönetime Çağdaş Yaklaşımlar
   -Adhokrasi ve Adhokratik Örgütlenme -Amaçlara Göre Yönetim -Çatışma ve Çatışma Yönetimi -Değişim Mühendisliği (Süreç Yenileme) -Değişim ve Değişimin Yönetimi -Kariyer ve Kariyer Yönetimi -Liderlik, Yöneticilik ve Güç Kullanımı -Örgütlerde Güç, ...

   Yazar: Musa Gürsel (Yazar)
  • Yönetime Yeni Bakışlar
   -Vizyon, Misyon, Temel Kurallar (Değerler), Strateji ve Taktik -Yöneylem Araştırması -İletişimin Esasları -Bilgi Yönetimi -Kriz ve Kriz Yönetimi -Sinerjik Yönetim -Endüstri Meslek Lisesi Müdürlerinin Yeterlikleri -Etkin Yöneticilik ve Etkin Yöneticiliğin Sağlanmasında Zaman Faktörünün Önemi -Bilgi Toplumuna İlişkin ...

   Yazar: Musa Gürsel (Yazar)
  • Anne Babalar! Hayat Tek Gösterimlik Bir Oyundur
   Çocuklarımız... En değerli varlıklarımız... Eşimiz... Hayat yolculuğunda yanımızdaki arkadaşımız... Ailemizde yolunda gitmeyen anlar olacaktır. Eşimizle Çocuklarımızla sıkıntılı günler geçirmemiz insan olmanın gereğidir. Bazı insanlar eşlerine ve çocuklarına karşı yanlış bir davranışın, ...

   Yazar: Nihat Başbuğu (Yazar)
  • Başarı İçin Vitaminler
   Hayat sahnesinde hepimiz bir şeyler istiyoruz. Kimimiz az...Kimimiz çok...Peki, isteklerimizin çoğu niçin gerçekleşmiyor? Kim bilir; belki isteklerimizin dozunu kaçırdığımız için, belki başarısızlıklarımızda mazeretlere sığındığımız için, belki de gereken bedeli ödemediğimiz için...Yasa ...

   Yazar: Nihat Başbuğu (Yazar)
  • Erdemli Okul
   Hiç kimse dünyaya yönetici olarak gelmiyor; yönetici olarak gitmiyor. Hatta yöneticilik, diğer tarafta bize sorgu sual vesilesi oluyor. Bu dünyada yaptığımız iş ne olursa olsun, insanların yararına iş yapabiliyor, onların ...

   Yazar: Mehmet Çete (Yazar)
  • Kırk Yamalı Bohça-Öğrencilerin Hiçbir Cevabı Anlamsız Değildir
   İsterseniz eğitim sistemi deyin, isterseniz eğitim politikası. Ne söylersek söyleyelim eğitimle alakalı mazide yapılan bir hata, hal-i hazırı etkilediği gibi müstakbeli de bir o kadar etkileyecektir. İşte bu yüzden eğitimde ...

   Yazar: Necati İlmen (Yazar)
  • Eğitimde Program Geliştirme
   Eğitim programının epistemolojik anlamda ilk olarak kullanılması ile ilgili tartışmalarda eski dönemlere kadar gidilmektedir. Roma döneminde süvarilerin yarış arabalarıyla koştukları oval biçimindeki koşu alanına curriculum (latin dilinde; track(ing.): koşu yolu) denilmekteydi. Program ...

   Yazar: Mualla Murat Nuhoğlu (Yazar), Dilan Özen (Yazar), Uğur Tekin (Yazar), Didem Sözen (Yazar), Battal Odabaşı (Yazar)
  • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
   Bu kitap, "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi" alanındaki temel ilkeleri tanıtmak, kuram ve uygulama ilişkilerini açıklamak, yöneticiye alacağı kararlarda ışık tutmak, yetki ve sorumluluğunu kavratmak ve eğitim kurumunda yapılması ...

   Yazar: Musa Gürsel (Yazar)
  • Siyaset Bilimine Giriş | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için
   Siyaset Bilimine Giriş dersi; sosyal bilgilerin en heyecan verici güncel derslerinden birisidir. Sosyal Bilgiler Eğitimi programını hazırlayanlar, başarılı bir bütünlük sağlamışlar, dersler, konular birbirini takip eden, destekleyen ölçüdedir. Genel olarak ...

   Yazar: Ünal Şimşek (Yazar), Kenan Arıbaş (Yazar)
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi