Kitap Ara

  Eğitim Bilim Kategorisi

  • Kırk Yamalı Bohça-Öğrencilerin Hiçbir Cevabı Anlamsız Değildir
   İsterseniz eğitim sistemi deyin, isterseniz eğitim politikası. Ne söylersek söyleyelim eğitimle alakalı mazide yapılan bir hata, hal-i hazırı etkilediği gibi müstakbeli de bir o kadar etkileyecektir. İşte bu yüzden eğitimde ...

   Yazar: Necati İlmen (Yazar)
  • Erdemli Okul
   Hiç kimse dünyaya yönetici olarak gelmiyor; yönetici olarak gitmiyor. Hatta yöneticilik, diğer tarafta bize sorgu sual vesilesi oluyor. Bu dünyada yaptığımız iş ne olursa olsun, insanların yararına iş yapabiliyor, onların ...

   Yazar: Mehmet Çete (Yazar)
  • Başarı İçin Vitaminler
   Hayat sahnesinde hepimiz bir şeyler istiyoruz. Kimimiz az...Kimimiz çok...Peki, isteklerimizin çoğu niçin gerçekleşmiyor? Kim bilir; belki isteklerimizin dozunu kaçırdığımız için, belki başarısızlıklarımızda mazeretlere sığındığımız için, belki de gereken bedeli ödemediğimiz için...Yasa ...

   Yazar: Nihat Başbuğu (Yazar)
  • Anne Babalar! Hayat Tek Gösterimlik Bir Oyundur
   Çocuklarımız... En değerli varlıklarımız... Eşimiz... Hayat yolculuğunda yanımızdaki arkadaşımız... Ailemizde yolunda gitmeyen anlar olacaktır. Eşimizle Çocuklarımızla sıkıntılı günler geçirmemiz insan olmanın gereğidir. Bazı insanlar eşlerine ve çocuklarına karşı yanlış bir davranışın, ...

   Yazar: Nihat Başbuğu (Yazar)
  • Yönetime Yeni Bakışlar
   -Vizyon, Misyon, Temel Kurallar (Değerler), Strateji ve Taktik -Yöneylem Araştırması -İletişimin Esasları -Bilgi Yönetimi -Kriz ve Kriz Yönetimi -Sinerjik Yönetim -Endüstri Meslek Lisesi Müdürlerinin Yeterlikleri -Etkin Yöneticilik ve Etkin Yöneticiliğin Sağlanmasında Zaman Faktörünün Önemi -Bilgi Toplumuna İlişkin ...

   Yazar: Musa Gürsel (Yazar)
  • Yönetime Çağdaş Yaklaşımlar
   -Adhokrasi ve Adhokratik Örgütlenme -Amaçlara Göre Yönetim -Çatışma ve Çatışma Yönetimi -Değişim Mühendisliği (Süreç Yenileme) -Değişim ve Değişimin Yönetimi -Kariyer ve Kariyer Yönetimi -Liderlik, Yöneticilik ve Güç Kullanımı -Örgütlerde Güç, ...

   Yazar: Musa Gürsel (Yazar)
  • Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı
   Değer Bilinçlendirme; - Özgündür, - Yereldir, - Nettir, - Pratiktir, - Kanıtlanmıştır, - Tutarlıdır, - Yararlıdır. Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı değerin nasıl anlaşılması ve değer eğitiminde hangi adımların atılması gerektiğini ele almakta ve ...

   Yazar: Hasan Bacanlı (Yazar)
  • Konya Doğa Eğitimi
   Ekoloji, Habitat, Doğa bilinci, küresel ısınma ve ortak geleceğimiz gibi pek çok yeni kavramın hayatımıza girdiği günümüzde insanoğlu geç de olsa yaşadığı çevreye daha saygılı olması gerektiğini anlamaya başlamıştır. "Bize ...

   Yazar: Abdurrahman Dinç (Yazar)
  • Sümerlerden Günümüze Eğitim 1 | İlk ve Ortaçağ
   "Erkin devamını sağlayabilmek için gerektiğinde toplumu eğitim yoluyla benliğinden koparmak, hakikatten uzaklaştırmak ve bilgisiz bırakmak iktidarların en önemli görevi olabilir mi?" sorusu felsefi bir anlam derinliği taşımayabilir. Firavunlar tanrı olduklarını ...

   Yazar: Rahmi Maltaş (Yazar)
  • Rehberlik (Öğretmen Adayları için)
   Bu kitap farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarına, rehberliğin amaç, ilke ve tekniklerini tanıtmak, okulda yürütülen rehberlik hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bilindiği gibi rehberlik bir ekip çalışmasıdır. Bu ...

   Yazar: Coşkun Arslan (Yazar), Erdal Hamarta (Yazar), Hasan Yılmaz (Yazar)
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi