Kitap Ara

  Konya Kitaplığı Kategorisi

  • Kadınhanı Kolukısa 1831-1845
   Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı, Konya'ya 92, Kadınhanı'na 33 km mesafedeki Kolukısa Mahallesi, temelleri 18. yüzyılda atılmış bir Türkmen beldesidir. Kolukısa köyünün 19. yüzyıl ortalarındaki sosyal ve ekonomik durumu üzerine kaleme ...

   Yazar: Ali Işık (Yazar)
  • Meram Kızılören 1833-1845
   Günümüzde merkez Meram ilçesine bağlı bir mahalle olan Kızılören, Konya'nın batısında ve yaklaşık 40 km mesafede yer alır. Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Kızılören, Konya'nın en eski yerleşim yerleri ...

   Yazar: Ali Işık (Yazar)
  • Bir Varmış Bir Yokmuş - Konya Masalları
   Masallar toplumu eğiten temel öğelerden biri olarak kabul edilmektedir. İnsanoğlu, kendi hayat gerçeğini, çözüm tekliflerini, beklentilerini, masal olaylarına ve masal kahramanlarına yükleyerek anlatmış ve yüzyıllar boyu, bu yolla gelecek kuşakları ...

   Yazar: Ali Işık (Yazar)
  • Bir Ömür Hacıkaymak
   Konya şehrinin merkezini teşkil eden Alâeddin Tepesi'nin kuzey tarafında ve yirmi dakikalık bir yürüyüş mesafesinde küçük bir mahalledir Hacıkaymak. Günümüzde Selçuklu ilçesine bağlı olan mahallenin mazisi seksen yıl öncesine dayanır. ...

   Yazar: Ali Işık (Yazar)
  • Arşiv Belgelerine Göre Çayırbağı Suyunun Konya'ya Getirilişi
   20. yüzyıla gelinceye değin Konya ahalisi su ihtiyacını Meram Deresi ile kuyu ve sarnıçlardan sağlamaktaydı. 19. asrın sonlarına doğru nüfusu artan Konya'da müthiş bir içme suyu sıkıntısı baş gösterdi. İçme ...

   Yazar: Ali Işık (Yazar)
  • Kuvvacı Tevfik Bilge Hoca
   Elinizdeki kitap, dönemin önde gelen bir din adamı ve müderris Tevfik Bilge hocanın, Bozkır Kuvayı Milliye hareketindeki rolünü ve hayatını konu edinmiştir. Değerli yazar ve tarihçi Meşkure Yılmaz'ın bu çalışması, ...

   Yazar: Meşkure Yılmaz (Yazar)
  • Konya'da Kültürel Hayat
   Garip bir tesadüfle altmışların sonlarına doğru Konya televizyon ve kentsel dönüşümle tanıştı. Zengin Konya kültürü ilk darbeyi de bu yıllarda aldı. Bu yıllar, sekiz bin yıllık temel üzerinde bin yılda ...

   Yazar: Ali Işık (Yazar)
  • Türkiye Selçuklu Devlet Adamı Hâce-i Cihân | Geçmişten Günümüze Hocacihan Yöresi
   Hâce-i Cihân, Türkiye Selçuklu Devleti'nde yetişmiş ilim ve devlet adamlarındandır. Onun hakkında günümüze kadar olan bilgiler halk efsanelerinin ötesine gidememiş, bazı kaynaklarda geçen bilgiler haricinde net bir biyografi ortaya konulamamıştır. ...

   Yazar: Muhammet Ali Orak (Yazar)
  • Ah Mine'l-Mevt | Konya Ahiret Kapıları Kitabeleri.
   Mezarlıklarımız, ölülerimizin gömüldükleri çukurlukların toprakla doldurulmaları ile tümsek tümsek kabarmış bir arazi parçasından veya sınırları çevrilmiş belli bir alandan ibaret değildir. Göbek göbek sürüp gelmiş atalarımızın, onlardan sonra babalarımızın ve bizlerin, ...

   Yazar: Ali Işık (Yazar)
  • Geçmişten Günümüze Konya'nın Gülleri (Deliler, Meczuplar).
   Konya'nın, henüz "kentselleşme" sürecini yaşamadığı, dolayısıyla şehir kimliğini taşıdığı yıllar... Kapı ve Aziziye camileri merkezli Konya Çarşısı'nın esnaf, tüccar ve zanaatkârları gibi olmazsa olmazlarındandı meczuplar. Çarşı sakinlerince veli mesabesinde görülen ...

   Yazar: Ali Işık (Yazar)
  • Öteki Konya.
   Değişik tarihlerde ve çeşitli yerlerde yayımlanmış yazılarımızdan oluşan kitabımızda; Konya'nın Belediyecilik Tarihine ait bazı konulara ve birkaç önemli şahsiyete değindik. Ayrıca Konya araştırmaları için önemli addettiğimiz bir kaç efsane ve ...

   Yazar: M. Sabri Doğan (Yazar)
  • Vali İngiliz Sait Paşa'nın Konya Günleri.
   Osmanlı Döneminde Karaman eyaletinin paşa sancağı olan Konya'ya 1466 ila 1922 yılları arasında 246 vali atanmıştır. Valilerin ilki Şehzade Mustafa, sonuncusu da Mustafa Abdülhalık Renda'dır. Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devrinde Konya'da ...

   Yazar: İngiliz Sait Paşa (Yazar), Ali Işık (Yazar)
  • Osmanlı Aile Yapısı (18. Yüzyılda Konya Örneği)
   Aile bir toplumun neredeyse tüm niteliklerini numune olarak içinde barındıran sosyal müessesedir. Ailenin oluşumu, üyeleri arasındaki ilişki biçimleri ve birbirlerine karşı konumları, hakları, ailenin devamı için teşekkül etmiş kurumları ve ...

   Yazar: Hayri Erten (Yazar)
  • Konya Vilayeti | Türkiye'nin Sıhhi-i İctimâi Coğrafyası.
   Çalışmamıza esas teşkil eden "Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Çoğrafyası Konya Vilayeti" adlı eserde yer alan bilgiler, 1921-1922 yılı Konya merkez ve kazalarının bir panoramasını çizmektedir. Eser, Konya ve kazaları hakkında genel ...

  • Eskil / Karapınar Kazası Vakıf Eserleri.
   Eskil Kazası, Osmanlı Dönemi'nde kuruldu. Sultan Selim İmareti 1562'de inşa edildikten sonra Karapınar'a zorunlu iskan yapıldı ve kaza merkezi haline getirildi. Artık Karapınar bu tarihten itibaren Eskil Kazası olarak kayıtlarda ...

   Yazar: Derya Karakaya (Yazar)
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi