Kitap Ara

  Orhan Türkdoğan Kitaplığı Kategorisi

  • Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme
   "...Antropolojik deyimi ile millet-altı kuruluşlar olarak yaşantısını sürdüren bir kabile-aşiret oluşumunun, Avrupa Birliği süreciyle küreselleşmeye yönelmesi, henüz ulus-devlet kimliğine ulaşmış niteliği ile tartışmaya açılmalıdır. AB ve küreselleşmenin "ulus-devlet olgusunun" veya ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Sosyo-Kültürel Bölge Araştırmaları
   Sosyoloji geleneğimizde, bölgesel araştırmalar, karşılıklı kültür ve değerler sistemine uygun yapısal kimlikler ve dokuların incelenmesi hususu, gerçek anlamda rayına oturmuş değildir... Ancak, münferit ve kendi diyagramında bölge mono-kültür incelemelerine rastlamamız ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Ulus-Devlet Kimliği
   Türkiye gündemini son aylarda ve günlerde en çok meşgul eden konulardan biri hiç kuşkusuz milliyetçilik tartışmalarıdır. Özellikle Yeni Anayasa yapım süreci ve şu anda ülkemiz gündemini adeta esir almış olan ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Ergenekon Öncesi-Sonrası Türk Toplumunda Yeni Oluşumlar
   Günümüz Ergenekon olayları bir oldu-bitti tarzında yorumlanamaz. Türk tarihinin hemen hiçbir döneminde, alt yapıyı metamorfizme götürecek bu tür radikal olayları gözlememiz mümkün değildir. Bu nedenle, Ergenekon olayları kendine özgü toplumsal ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türkiye'nin Etnik Yapısı
   Türkiye üzerinde Batılı bilim insanlarının bir süreden beri yoğunlaşan araştırmalarına tanık olmaktayız. Bunlardan en dikkat çekici olanlarından biri de kuşkusuz etnik sosyoloji alanıdır. Peter Andrews'in Türkiye Cumhuriyeti'nde Etnik Gruplar adlı ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Milli Kültür Modernleşme ve İslam
   Bu araştırmanın ileri sürdüğü iki önemli tez vardır. Bunlardan biri, Türk laiklik sisteminin Batılı norm ve değerlere uygun olarak gündeme gelmiş olmasıdır. Bu değişim süresinde, iki kültür alanının karşılaşması nedeniyle, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Alevi-Bektaşi Kimliği
   Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde kendine özgü bir disiplindir. Bu açıdan siyaset sosyolojisi, öncelikli olarak iktidar ilişkileri, siyasal kişilik (kişilik tipolojileri), siyasal tutumlar, siyasal eğilimler, siyasal ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları
   Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir boyutunu oluşturan terör ve anarşik olaylar, Alevi-Bektaşi kültürü, aşiret ve kabile olgusu, etnik - azınlık sorunları, milli kimlik ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi
   Aydın sınıfın anatomisinde temel felsefe, Türk Devleti'nin kaderine el koyan yönetici sınıfın etnik kimliği, ilişkileri, danışma çevreleri, olayların akışındaki rol ve tkinlikleri tüm boyutlarıyla incelemek ve onların saklı zihniyetlerini katersisa ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Sanayi Toplumu -Sanayi Sosyolojisine Giriş
   Sanayileşme olgusu, gözleneceği üzere potansiyel yığılımın, yeniliğe açılımların ve toplumsal dokunun biçimlenmesi, yaratıcı zekânın evrensel imaja yön vermesi açısından bir atılımdır. Bu açıdan bakıldığında, Türk toplumunun kıtalar arası hareketliliği, göçler ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi