Kitap Ara

  Orhan Türkdoğan Kitaplığı Kategorisi

  • Öteki Türkiye
   Günümüz Türk toplumunda bunalımlar ve kültürel gerginlikler oluşturarak, ülkeyi kaosa sürüklemek yerine, bilimsel çözüm getiren yöntemlerle yeniden kalkınmanın yolunu açmamız gerekmektedir. Önemli olan, olayları kutuplaştırmak ve toplumu kaosa götürmek değil, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türkiye'de Toplumsal Azınlıklar
   Türk toplumunun azınlık yapısı -deyim yerinde ise- zen­gin bir döl yatağını oluşturur. Zazalar, Kurmançlar (Kürtçe konuşanlar), Kadim Hıristiyanlar, Süryaniler, Mohtiler (Laz­lar), Aleviler-Bektaşiler, Bahailer, Romanesler, Yezidiler, Gür­cü-Çerkez grupları yanında Polonezli yerleşimciler, Estonlar ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Sosyolojisinin Günümüz Yönelimleri
   Türk toplumunun, Antik çağdan günümüze uzanan kendine özgü bir tarihsel gelişimi vardır. Bilindiği gibi Asyatik Türk toplumu, farklı coğrafya ve kültürlerin etkileşimi altında, uzun dönemli bir uygarlıklar sürecinden geçerek, Anadolu ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüz Toplum Yapısı ve Radikal Sorunlarımız
   Bugün, toplumumuzda çözüm bekleyen birçok temel sorunlar vardır. Sosyoloji dilinde bunlar "beklentilerimiz"dir. Acaba, toplumumuzun bu beklentilere ihtiyacı var mıdır? Varsa bu beklentilerin toplumsal rolleri nelerdir? Ve nasıl çözümlenebilirler? Başlatılması gereken ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Toplumsal Beklentilerimiz: Çok Kültürden Tek Kültüre
   Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazetede yayınlanan "Türkiye'de Üniversite Reformları Neden Dolayı Başarısız Geçti" adlı makalesinde, toplumumuzun trajik dramını açıklarken aynen şöyle ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüz Arenasında Bir Sosyal Bilimci
   Her toplumun, kendine özgü Standart Büyük Kültürü vardır... Türk toplumunun da, benzer nitelikte yapısal değerler sistemi şu anda ön plandadır. Öyle ki; Doğu ve Güneydoğu yöremiz, etnisiti kimliğimiz, kabile-aşiret yapıları, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Erzurum ve Çevresinde Sosyal Değişmeler
   Bu araştırmamız, Doğu Bölgemizin kök-paradigmasını oluşturan Erzurum ve çevresi Sosyo-Kültürel kimlik yapısını incelemektedir. İlk kez, Erzurum temel konfigürasyonu oluşturması kaydı ile, Kars ve Erzincan komşu illeri ile olan toplumsal ilişkiler ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunun Kurumsal Yapısı
   Gerek Cumhuriyet öncesi, gerekse Cumhuriyet sonrası, modernleşme sürecinden tutunuz da ideolojik farklılaşmalara varıncaya kadar ortaya çıkan tarihsel oluşumda patrimonyal devşirme güçlerinin etkin rolleri olmuştur. Cumhuriyet sonrası ideolojik alanda ortaya çıkan ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunun Birliktelik Kimliği
   Türk toplumunun jeo- stratejik yapısı, etnisiti-azınlık ayrışımına veya federasyona yönelik bir konfigürasyona asla müsait değildir. Toplum sistemi üniter yapısına yönelik sahabet kültürünü koruyucu dinamizminden de asla uzak kalamaz. Siyasal Kürtçülük ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Sosyo-Kültürel Bölge Araştırmaları
   Sosyoloji geleneğimizde, bölgesel araştırmalar, karşılıklı kültür ve değerler sistemine uygun yapısal kimlikler ve dokuların incelenmesi hususu, gerçek anlamda rayına oturmuş değildir... Ancak, münferit ve kendi diyagramında bölge mono-kültür incelemelerine rastlamamız ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Toplumsal Kök Paradigmalarımız
   ABD'nin Tennessee Valley of Administration (TVA) modeli veya Rusya'nın Novosbrisk Üniversiteleri örneğinde gözlediğimiz etnisite ayrışımı, zenginlik- yoksulluk sorunları ve benzeri sosyal patlamalara karşı uyguladıkları akademik öncülüğe ağırlık veren bölgesel kalkınma ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplum Sistemi ve Yapısal Sorunları
   Türk toplum yapısı, bir yanda AB süreci çizgisinde Batı norm ve değerleriyle temas sağlarken, öte yanda gelenekli İslam ülkeleri ve antik uygarlık kökenlerinin temsilcileriyle bir bağlantı içindedir. Artık uygarlıkların çatışması, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Terör ve Şiddet Sonrası Güneydoğu
   Türk toplum arenasında, Doğu-Güneydoğu yöremiz etnisiti kimliği, sosyo-ekonomik yapısı ve jeo-politik paradigması ile kendine özgü bir düzeni ortaya koymaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin bölgesel yapılaşmasında yöre, üzerinde önemle durulması gereken bir ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Toplumsal Yapı ve Sağlık-Hastalık Sistemi
   Sağlık - hastalık siteminin toplumsal boyutları, Türk sosyoloji geleneğine henüz bilimsel nitelikleri ile yorumlanmış değildir. Sağlık - Hastalık olgusu, ilk kez, ABD'de 1960'lardan itibaren sosyolojik ve antropolojik bakış açıları ile ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • İş Ahlâkımız ve İşçi Kültürünün Yükselişi
   Yönetici ve işçi kültürü çağımızın bir dinamiğidir. Çatışmacı sosyoloji görüşünden ziyade uyumcu sosyolojinin zaferi olarak karşılanmalıdır. Çatşımacı modelin 19. yüzyıldan 1989'a kadar sürdürdüğü teori vepratikteki ürünleri artık iflas etmiştir. Belki, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi