Kitap Ara

  Orhan Türkdoğan Kitaplığı Kategorisi

  • Gecekondu ve İnsan | İstanbul Varoş Kültürü
   İstanbul, tarihsel gelişim süreci içinde çok boyutlu kültürel değerleri, yoksul-zengin yapılaşması, yüzyıllarca Balkanlar ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelen göçler ve etnik grupların yerleşimleri ve imparatorluğun payitahtı olması gibi çok yönlü ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi
   Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunların en önemlilerinden biri de sosyal hareketlerdir. Sosyal hareketler, toplumda yeni bir hayat tarzını, yeni bir model oluşturmak için ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri
   Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir. Bugünkü Türk milleti, siyasal ve toplumsal bütünlüğü içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • İslâm Değerler Sistemi ve Max Weber
   Son yıllarda, küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde hızla yayılan anarko-kapitalizm zihniyeti, toplum yapımız ve kültür değerlerimizde büyük çöküntülere neden olmaktadır. Bu sebeple, ekonomik sistemimize yeni bir ruh ve zihniyet (ideoloji) ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Türkiye Gerçeği
   Tarih felsefesi göstermiştir ki, toplumlar zaman zaman «sosyal fetret» devrelerini yaşamaktadırlar. 12 Eylül öncesi içine sürüklenmiş olduğumuz bu siyasi, iktisadi ve sosyal çalkantılardan kaynaklanan «kaosu» da Türk milleti yenmesini bilecektir. ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Köy Sosyolojisi ve Sorunlarımız
   Osmanlıdan günümüze "köylülük" (rurality) kimliğini sürdüren ülkemizde, ne yazık ki köy sosyolojisi bir toplumbilimi dalı olarak istenilen düzeyde gereken ilgiyi görememiştir. Bunun da başlıca nedeni, akademik kuruluşlarda Batı kökenli sosyoloji ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Doğu - Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları
   Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler, sosyo-ekonomik ve benzeri radikal reformlar gündeme gelmediği sürece, Doğu ve Güneydoğu yörelerimiz toplumsal şiddetin odak noktası olmakta devam edecektir. Bu nedenle kalkınmanın bütüncül (holistic) ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunun Tarihsel Kimliği ve Günümüz Sorunları
   Sosyolojik yönden Türk toplumu, tarihsel mirasları ve kültür kodları da göz önüne alındığında, günümüzde radikal sorunları olan bir ülke konumuna gelmiştir. Avrupa Birliği sürecinde bu oluşumlar giderek daha da karmaşık ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüzde Karamanlar ve Hazar Türkleri
   "...Hazarlar, tarih sahnesinde bir güç kaynağı olarak üç yüz yılı aşan bir süre içinde önemli roller oynamıştır. Üç kıta parçası üzerinde bu gücünü duyurmuş, hatta Hristiyanlık-İslamiyet gibi evrensel dinlerle tanışmış, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • İş Ahlâkımız ve İşçi Kültürünün Yükselişi
   Yönetici ve işçi kültürü çağımızın bir dinamiğidir. Çatışmacı sosyoloji görüşünden ziyade uyumcu sosyolojinin zaferi olarak karşılanmalıdır. Çatşımacı modelin 19. yüzyıldan 1989'a kadar sürdürdüğü teori vepratikteki ürünleri artık iflas etmiştir. Belki, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi