Kitap Ara

  Orhan Türkdoğan Kitaplığı Kategorisi

  • Günümüz Türk Toplumunda Doğu-Güneydoğu ve Kabile-Aşiret Yapısı
   Kabile-aşiret kuruluşlarının varlık alanları, Türk kültürünün tarihsel değerler sistemidir. Günümüz Anadolu, Balkan ve Yakın Orta Doğu yöreleri toplum yapılarının alt kimlikleri tümü ile Asyatik kökenli, Türkmen boylarıdır. Bunların belirli kısımları ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Osmanlı'dan Günümüze Türk Toplum Yapısı
   Türk sosyolojisinin önemli bir dinamik alanını oluşturan yapısal araştırmalar, gün geçtikçe kültürel alanda yerini ve rolünü almaktadır. Okuyacağınız bu araştırma, tamamen gelenekli Türk toplum yapısının -Osmanlı'dan günümüze- yönelik temel sorunlarının ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüzde Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler
   "...Sadece para kazanmak yeterli değildi, insan bir mekanik varlık olamazdı. Yaşamak da gerekiyordu. İnsanlar kitleler halinde Boğaz'a, Çekmece Gölü'ne Yalova sahillerine koşuyordu. Yeni şatolar, kışın kayak ve benzeri sportif eğlenceler, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Tarihinin Sosyolojisi
   Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldıkta, ikisi arasında İnsanoğlu yaratılmış, insanoğlu üstüne, soyumun atası: Bumin Kağan, İstemi Kağan taht'a oturmuş.O'nlar Kağan oldukta, Türk Budun'a (ulusuna) yurt kazanıp Türk yöresini ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi
   Aydın sınıfın anatomisinde temel felsefe, Türk Devleti'nin kaderine el koyan yönetici sınıfın etnik kimliği, ilişkileri, danışma çevreleri, olayların akışındaki rol ve tkinlikleri tüm boyutlarıyla incelemek ve onların saklı zihniyetlerini katersisa ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Alevi-Bektaşi Kimliği
   Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde kendine özgü bir disiplindir. Bu açıdan siyaset sosyolojisi, öncelikli olarak iktidar ilişkileri, siyasal kişilik (kişilik tipolojileri), siyasal tutumlar, siyasal eğilimler, siyasal ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türkiye'nin Etnik Yapısı
   Türkiye üzerinde Batılı bilim insanlarının bir süreden beri yoğunlaşan araştırmalarına tanık olmaktayız. Bunlardan en dikkat çekici olanlarından biri de kuşkusuz etnik sosyoloji alanıdır. Peter Andrews'in Türkiye Cumhuriyeti'nde Etnik Gruplar adlı ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Milli Kültür Modernleşme ve İslam
   Bu araştırmanın ileri sürdüğü iki önemli tez vardır. Bunlardan biri, Türk laiklik sisteminin Batılı norm ve değerlere uygun olarak gündeme gelmiş olmasıdır. Bu değişim süresinde, iki kültür alanının karşılaşması nedeniyle, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Ergenekon Öncesi-Sonrası Türk Toplumunda Yeni Oluşumlar
   Günümüz Ergenekon olayları bir oldu-bitti tarzında yorumlanamaz. Türk tarihinin hemen hiçbir döneminde, alt yapıyı metamorfizme götürecek bu tür radikal olayları gözlememiz mümkün değildir. Bu nedenle, Ergenekon olayları kendine özgü toplumsal ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Ulus-Devlet Kimliği
   Türkiye gündemini son aylarda ve günlerde en çok meşgul eden konulardan biri hiç kuşkusuz milliyetçilik tartışmalarıdır. Özellikle Yeni Anayasa yapım süreci ve şu anda ülkemiz gündemini adeta esir almış olan ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme
   "...Antropolojik deyimi ile millet-altı kuruluşlar olarak yaşantısını sürdüren bir kabile-aşiret oluşumunun, Avrupa Birliği süreciyle küreselleşmeye yönelmesi, henüz ulus-devlet kimliğine ulaşmış niteliği ile tartışmaya açılmalıdır. AB ve küreselleşmenin "ulus-devlet olgusunun" veya ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi