Kitap Ara

  Cumhuriyet Döneminde Felsefe Kategorisi

  • Macit Gökberk Aydınlanmanın Sesi
   Cumhuriyet döneminde felsefenin kurumsallaşıp gelişmesinde tarihsel bir rol oynamış olan Macit Gökberk(1908-15.08.1993) ilk kuşak felsefecilerimiz arasında yer alır. Gökberk, Türkçede felsefenin gelişebilmesinin ancak belli bir tarih ve dil bilinciyle yürütülen ...

   Yazar: Mustafa Günay (Editör)
  • Süregiden Felsefe (Antik Çağdan Günümüze Filozoflarla Konuşmalar)
   Macit Gökberk, Türkiye'de ve Türkçe'de felsefe yapılabileceğini gösteren; yaşamıyla ve yapıtlarıyla aydınlanma ruhunun Anadolu'da yeniden güçlenmesine ve aklın ışığının yeniden parlayışına katkıda bulunanların başında gelir. Bu kitapta onun kitaplaşmamış çalışmaları ...

   Yazar: Macit Gökberk (Yazar)
  • Felsefenin Aydınlık Yüzü Bedia Akarsu
   Özellikle aydınlanmacı düşünce geleneğine dayanan çalışmalarıyla tanınan Bedia Akarsu, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde çalışmış ve birçok eser üretmiş olan bir felsefecimizdir. Kamuran Birand'dan sonra ikinci kadın ...

   Yazar: Mustafa Günay (Editör)
  • Gezgin Filozof Uluğ Nutku
   Nutku, akademik felsefenin sınırlarıyla kendini sınırlı görmeyip yaşadığı ülkenin ve dünyanın sorunlarını da yakından takip eden ve aynı zamanda yazılarında ve felsefi çalışmalarında güncel problemleri de irdeleyen, felsefenin genelliği ile ...

   Yazar: Mustafa Günay (Editör)
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi