Kitap Ara

  Cumhuriyet Döneminde Felsefe Kategorisi

  • Gezgin Filozof Uluğ Nutku
   Nutku, akademik felsefenin sınırlarıyla kendini sınırlı görmeyip yaşadığı ülkenin ve dünyanın sorunlarını da yakından takip eden ve aynı zamanda yazılarında ve felsefi çalışmalarında güncel problemleri de irdeleyen, felsefenin genelliği ile ...

   Yazar: Mustafa Günay (Editör)
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi