Kitap Ara

  Sosyal Hizmet Kategorisi

  • Çocuklarla Sosyal Hizmet
   Çocuklarla Sosyal Hizmet kitabı alanında uzman akademisyenler tarafından yazılmış çocuklarla ilgili güncel meselelerin tartışıldığı 13 bölümden oluşmaktadır. Kitabın okuyucu kitlesinin lisans ve lisansüstü öğrencileri ile alana ilgi duyan akademisyen ve ...

   Yazar: Engin Güneş (Yazar)
  • Sosyal Hizmet Perspektifinden Üstün Yetenekliler
   Dr. Engin Güneş, bu kitap çalışmasında üstün yetenekli çocukların kendi başlarına her şeyin en iyisini yaptıklarına dair toplumsal önyargıları ve gelişim süreçlerinde pek yardıma ihtiyaç duymayacaklarına dair efsaneleri bilimsel yöntemlerle ...

   Yazar: Engin Güneş (Yazar)
  • Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler
   Sosyal refah politikaları bağlamında yürütülen sosyal hizmetlerin temel aktörlerden birisi de merkezi yönetimlerdir. Özellikle kamusal alandaki sosyal hizmet politika ve uygulamalarının planlaması ile stratejilerinin ortaya konulmasında oldukça önemli görevleri yürütmektedirler. ...

   Yazar: Sami Kalaycı (Yazar)
  • İslam'da Sosyal Hizmetler (Hz. Peygamber Dönemi)
   Hicret'ten henüz otuz yıl gibi kısa bir süre sonra İslâm Devleti'nin sınırları; doğuda Hindistan sınırına dayanmış, batıda Fas, kuzeyde Kafkasya, güneyde Yemen'i de içine alan büyük bir alana yayılmıştır. Bu ...

   Yazar: Yılmaz Çelik (Yazar)
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi