Kitap Ara

  Tarih Kategorisi

  • Tuna Boyunda Bir Osmanlı Kenti Vidin -XIX.Yüzyıl-
   Günümüzde Bulgaristan'ın bir şehri olan Vidin kendisini Türk olarak tanımlayan 139 kişinin içinde yaşadığı bir yerleşim birimidir. Osmanlı Devleti zamanında Tuna Nehri kenarında önemli bir Serhat şehri olan Vidin uzun ...

   Yazar: Hava Selçuk (Yazar)
  • Almanların Konya ve Çevresindeki Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başı)
   1871 senesinde Alman devletçikleri birleşmiş ve Alman milli birliği kurulmuştu. Kısa bir süre sonra ekonomik, teknolojik ve askeri alanda dünyanın en güçlü devletlerinden birisi haline gelen Almanya sömürge ve pazar ...

   Yazar: Fatih Çolak (Yazar)
  • Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi
   Bir toplumun çağdaş medeniyet seviyesini yakalayabilmesi ve ilerleyebilmesi için üzerinde durması gereken en önemli husus şüphesiz "eğitim"dir. Eğitimin başarılı olması ve bireyi istenilen düzeye getirebilmesi için öğretim metodları ve bilgi ...

   Yazar: Nuri Köstüklü (Yazar)
  • Silahşornâme
   Silahşor-nâme / Musellah-nâme, "Savaşçının Kitabı" anlamına gelmektedir. Silahşor-nâme; silahları tanıtan, silahları ilk defa kimlerin kullandığını, silahların nasıl ve kimler tarafından icat edildiğini, silahların nasıl kullanılacağını anlatan ve silah çeşitleri hakkında ...

   Yazar: Firdevsi-i Rumi (Yazar), Bekir Biçer (Yazar)
  • Kazım Karabekir ve Eğitim
   Türk İnkilâp Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yayınlarda Doğu Anadolu dendiğinde daha ziyade 15. Kolordu ve Ermenilerle savaşlar akla gelir. Fakat söz konusu yıllardaki Doğu Anadolu'nun sosyal ve ...

   Yazar: Nuri Köstüklü (Yazar)
  • Âdem'in Çocukları | Çiviyazılı Kaynaklar, Tevrat, İnciller ve Kur'an'a göre
   3. Baskı | Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş | Tamamı renkli Elinizdeki bu kitap; •Âdemden önce yaşamış âdem benzeri âdemlerin mahiyetini, •İnsanın yaratılışını, cenneti, cehennemi eskiçağ halklarının nasıl algıladıklarını, •Eskiçağ uluslarının çiviyazılı metinlerindeki Âdem ...

   Yazar: Güngör Karauğuz (Yazar)
  • Kore Savaşı ve Konyalılar
   21. yüzyılda Koreliler ve ülkeleri, menfaatleri buralarda olan ülkelerin yanı sıra komşuları tarafından da sürekli tehdit edilmişlerdir. Bu emperyalist ülkeler, kardeş Kore halkını bir birlerine düşürüp düşman olmalarını sağlamışlar ve ...

   Yazar: Ahmet Atalay (Yazar)
  • Hz. Ali Neslinin İsyanları - X.Yüzyıla Kadar Şii Karakterli Hareketler
   On dört asırlık İslam tarihinde en uzun ve en önemli isyan hareketini araştırırsak karşımıza Hz. Ali taraftarlığını ön plana alan Şia hareketleri çıkmaktadır. Şia gerçekleştirdiği gerek başarısız birçok isyanla İslam ...

   Yazar: Mehmet Azimli (Yazar)
  • Babek - Bir Direnişci
   Babek isyanıyla Abbasilerin bir daha istikrar sağlayamaması bu isyan sırasındaki maddi harcamadan öte yarım milyon insan kaybedilmesi sonraki yıllarda değişik bölgelerde ortaya çıkacak isyan hareketlerine de örnek teşkil ederek islam ...

   Yazar: Mehmet Azimli (Yazar)
  • Son Müderris Musa Kazım Efendi
   Baki kalan bu kubbede hoş davranış örnekleri, Müslümanlık yolunda yetiştirdiği bir halkın nesilden nesile onu yad etmeleri, Müslümanlığı yaşamanın en sıkıntılı günlerinde elinde adeta bir ateş tutar gibi dinin öğretilerini ...

   Yazar: Mehmet Azimli (Yazar)
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi