Kitap Ara

  Fünûn ve Felsefe ve Felsefe Sânihâları | Bilimler ve Felsefe - Felsefe Değinileri

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 272

  ISBN: 978-605-5999-52-0

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Abdullah Cevdet (Yazar)


  Fiyat: 22

  "Kardeşim,
  Cenevre'ye dün ulaştım. Bavulumdan bazı elbise ve çamaşır çıkarırken, yere bir defter düştü. İlk sayfasının başına 'Değerli sanatdaşım Edhem Murad Efendi'ye ithaf edilmiştir' cümlesini yazmışım. Nature et Science adlı meşhur kitabın birinci cildinde yer alan "Fünûn ve Felsefe" başlıklı eleştirel makalenin açıklamalı çevirisiyle yetkin âlimlerin bazı meşhur fikirlerinden oluşuyor; hapishaneleri, divân-ı harbleri, emniyet müdürlüğünü, Beşiktaş işkencehânelerini, Trablusgarp hisarlarını, kirli sivil polis ellerini dolaşan eşyamın içinde bu basılmamış risalenin nasıl olup da kalabildiğine hayret ettim.
  Hak ve hakikati sevmek yegâne töhmetiyle o eziyet ve hakaret vadilerinde sizi de hayli sürüklediler. Amacım o acı veya tatlı hatıraları uyandırmak değil, o hatıralar zaten uyumak bilmez ki... Geçelim. Namınıza ithaf edilmiş ve bu kadar harami ellerden, keramet kabilinden olarak kurtulmuş olan bu küçük risaleyi taşbasmasıyla olsun bastırmak, kaybolmaktan kurtarmak hatırıma geldi."
  Abdullah Cevdet
  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Nevzat H. Yanık - Ali Utku
  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi