Kitap Ara

  Yönetim Değişim ve Modernleşme Yazıları 2

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 192

  ISBN: 978-605-196-367-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ahmet Özkiraz (Editör)

  Türkiye'de modernleşme çabaları Osmanlı Devleti'nden bu yana giderek karmaşıklaşarak devam etmektedir. Üstelik içinde bulunulan durum, sadece modernite ve sonuçları üzerinden düşünülemeyecek denli kapsamlı sorunları içermekte, bu bakımdan da modernizme ilişkin tartışma kapsamı da genişlemektedir. Bir diğer yandan da küreselleşme ve postmodernite gibi olguların moderniteyle olan teması, Türkiye gibi her iki "durum"u farklı derecelerde ve fakat aynı anda yaşayan (ya da yaşamaya çalışan) bir ülkede, yaşanagelen toplumsal sorunlara dair bakış açımızı çeşitlendirme ihtiyacını güçlendirmektedir. Bu sorunların, daha özelde Türk yönetim sistemine haiz olanlarını ele almak adına ise sosyoloji, siyaset bilimi, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet, çevrebilim gibi farklı disiplinlerin yöntem ve kavramlarını ele almak giderek daha çok önem arz etmektedir. Bu doğrultuda elinizdeki kitap, Türkiye'de modernleşme ve yönetim ilişkisini, bahsedilen perspektiften ele almaya çalışan ve bir önceki kitabı (Yönetim Değişim ve Modernleşme Yazıları I) da bu yönde tamamlamaya çabalayan bir eser olarak okuyucularının ilgisine ve takdirine sunulmaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi