Kitap Ara

  Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı 2

  Kategori: e-kitap (Ücretsiz)

  Sayfa: 216

  ISBN: 978-605-196-398-3

  Boyut: A4 PDF

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Ercan Karaçar (Editör), Arda Öztürk (Editör), Ozan Yılmaz (Editör)


  **Ücretsizdir.

  EDİTÖRLER
  Dr. Öğretim Üyesi Arda ÖZTÜRK
  Dr. Öğretim Üyesi Ercan KARAÇAR
  Uzm. Ozan YILMAZ

  DİL VE YAZIM EDİTÖRÜ
  Arş. Gör. Sümeyra ALAN

  Bölüm 1:
  Rekreasyon ve Turizm
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mert PASLI, Öğr. Gör. Nazik ÇELİKKANAT PASLI

  Bölüm 2:
  Çankırı Yâran Kültürü ve Milli Kültür Rekreasyon Etkinliği Olarak
  Yâran Eğlenceleri
  Dr. Öğretim Üyesi Gönül GÖKER, Dr. Öğretim Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN

  Bölüm 3:
  Turizmin Gelişiminin Yerel Halk Üzerine Sosyo-Kültürel Etkileri:
  Sinop Örneği
  Dr. Öğretim Üyesi Ercan KARAÇAR, Samir ABDUZADE

  Bölüm 4:
  Kartepe Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Parkuru Projesinin İncelenmesi
  "Ekoturizm Fonksiyonlu Alanda Gerçekleştirilen İlk Proje"
  Doç. Dr. Levent ATALI

  Bölüm 5:
  Serbest Zaman Faydası ile Serbest Zaman Tatmini Arasındaki
  İlişkinin İncelenmesi
  Dr. Arif ÇETİN

  Bölüm 6:
  Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarında Yapılan Rekreasyon
  Konulu Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi
  Doç. Dr. Eren ULUÖZ

  Bölüm 7:
  Rekreasyon Faaliyetlerinin Destinasyon Markalaşmasına Etkisi
  Dr. Şaban KARGİGLİOĞLU

  Bölüm 8:
  Yönetim Fonksiyonları Açısından Rekreasyon
  Dr. Öğretim Üyesi Sinan BULUT

  Bölüm 9:
  Tarihsel Bir Araştırma: 1895'den Günümüze Rekreasyonel Bir Spor
  Dalı Olarak Voleybolun Gelişimi
  Doç. Dr. Eren ULUÖZ

  Bölüm 10:
  Fiziksel Uygunluk ve Fiziksel Uygunluk Unsurları
  Dr. Öğretim Üyesi Harun GENÇ

  Bölüm 11:
  Özel ve Kamuya Ait Spor İşletmelerinde Tüketici Tatmini
  Ceren GÜMÜŞGÜL, Doç. Dr. Halil BİŞGİN, Öğr. Gör. Şule BİŞGİN

  Bölüm 12:
  Profesyonel Futbolcuların Değer Eğilimleri
  Prof. Dr. Özer YILDIZ, Dr. Ömür Fatih KARAKULLUKÇU

  Bölüm 13:
  Türkiye A Milli Takımlarında Bağıl Yaş Etkisinin Branşlar Açısından
  İncelenmesi
  Dr. Öğretim Üyesi Harun GENÇ

  Bölüm 14:
  Dominant ve Diğer Ekstremite Kulaç Parametrelerinin 9-10 Yaş
  Yüzücülerin Kritik Yüzme Hızına Etkisi
  Uzm. Aydın TURHAN, Doç. Dr. Kürşad SERTBAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mürşit
  AKSOY, Doç. Dr. Turgay ÖZGÜR, Doç. Dr. Bahar ÖZGÜR

  Bölüm 15:
  10-12 Yaş Erkek Yüzücülere Uygulanan Core Antrenmanlarının
  Motorik Özelliklere ve Yüzme Performansına Etkisi
  Ezgi ARDALI, Arş. Gör. Utku GÖNENER

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi