Kitap Ara

  Selçuklular Zamanında Anadolu'da Tasavvufî Zümreler

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 456

  ISBN: 978-605-196-402-7

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Rauf Kahraman Ürkmez (Yazar)


  Fiyat: 42

  Bu kitapta XIII. yüzyılda Türkiye Selçuklularında faaliyet gösteren tasavvufî zümreler (Kâzerûnîler, Evhadîler, Kübrevîler, Vefâîler, Rifâîler, Ekberîler, Mevlevîler, Bektaşîler, Kalenderîler) kurucuları ve mensupları, yayıldıkları belde ve bölgeler, birbirleriyle ilişkileri ve tartışma konuları, tekke ve zâviye eksenli yapılanmaları, ihtida ve iskân faaliyetlerinde oynadıkları roller açısından mercek altına alınmıştır. Özellikle menâkıbnâmelerin satır aralarında ve derinlerinde yatan XIII. yüzyıla ilişkin tasavvufî yapı ortaya çıkarılmış ve bu yüzyılın Anadolu tasavvuf tarihi açısından bir mayalanma dönemi olduğu ortaya konmuştur.

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi