Kitap Ara

  Biraz Felsefe

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 136

  ISBN: 978-605-196-380-8

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Baha Tevfik (Yazar)

  "Birçok hakîmler, filozoflar metafiziğin öğrenilmesini tehlikeli görerek yasaklamak isterler. Zira onlar metafizik için "Bundan hiçbir fayda görülmeyip şiir kabilinden zihnin bir ihtiyacını teskine çalışmak, fakat bu esnada birçok tehlikelere maruz kalmaktır" diyorlar.

  Aslında metafiziğin bir bilim yahut bir pozitif bilim olmadığını biz de tasdik ederiz. Zira araştırma ve incelemelerinde hiçbir tecrübe ve gözleme müsait olmadığı gibi diğer bilimler kadar sınırlandırılıp takviye bile edilememiştir.

  Bununla beraber söz konusu filozofların dedikleri gibi şiir olmaktan da pek uzaktır. Yani şiir ruhtaki "güzellik" ihtiyacının bir neticesi olduğu halde metafizik teskin edilemez bir hakikat sevdasıyla ilk ilkeleri araştırmak ve nesnelerin hakikatini ispat etmek için uğraşır ve hiçbir şey keşfedemezse bile akıl, kendini şiddetle harekete geçiren tabiat kanununa itaatle görevini icra etmiş olur.

  İnsaf edilsin, zekâyı yükseklere doğru sevkeden bir kuvvete kolayca tâbi olarak yükselmek dururken, ona ayak direyerek cahil kalmakta ne fayda tasavvur olunabilir?..."
  Baha Tevfik, 1907-1908

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Ali Utku - Kemal Kahramanoğlu

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi