Kitap Ara

  Tehâfüt'te Tekfir Tartışmaları (Gazzâlî'nin İbn Sînâ Yorumu)

  Kategori: Felsefe

  Sayfa: 360

  ISBN: 978-605-196-418-8

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ömer Faruk Erdoğan (Yazar)

  İslam düşüncesinin en önemli tartışmalarından birisi şüphesiz Gazzâlî ile filozoflar arasında cereyan eden ve aynı zamanda bu çalışmanın kapsamını da belirleyen Tehâfüt tartışmalarıdır. Bu çalışmanın ortaya koymak istediği bilimsel araştırma; Gazzâlî'nin filozoflardan ve özellikle İbn Sînâ'dan yaptığı aktarımlarda hatalar yapma veya bilinçli yanlış aktarımlarda bulunma ihtimalinin olabileceği kanısına dikkat çekmektir. Bu noktada İbn Sînâ'nın eserleri incelendiğinde, Gazzâlî'nin filozoflar adına yaptığı ithamlarla uyuşmayan bazı nakillerin bulunduğu kanaatindeyiz. Çalışmamızın özü, Gazzâlî'nin filozoflara karşı yönelttiği eleştirilerin mahiyetinde yer bulan tekfir ithamlarının haklılık payının, metin tutarlılıkları bağlamında ortaya konmasından ibarettir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi