Kitap Ara

  Egemenlik Üzerine Yazılar

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 207

  ISBN: 978-605-4639-47-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Reyhan Sunay (Yazar)

  Egemenlik, yaklaşık dört asırdan bu yana siyasetin ve yönetim ilişkilerinin odağında bulunan bir kavram olarak önemini ve güncelliğini korumaktadır. Nitekim hem Soğuk Savaş sonrası gelişmelerin analizinde hem de ulusal devletlerin 21. yüzyıldaki konumları ve işlevleri üzerine yapılan yoğun tartışmalar çerçevesinde de kendisine doğrudan atıf yapılan bir kavram durumundadır.
  Bunun başlıca nedeni, devletin yönetme yetkisine kaynaklık etmesidir. Devletin hukuksal bir kurum olarak var olabilmesi, egemenlik aracılığıyla mümkündür. Dolayısıyla devletle birlikte var olan ve yaşayan bir telakkidir. Devletle ilgili her durum ve tartışma egemenliği de yakından ilgilendirmektedir.
  Günümüzde de özellikle uluslararası yapıda ve bunun yönetim-toplum ilişkilerine olan yansımaları bağlamında, devletin tartışıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Bu sürecin ekseninde yer alan küreselleşme, doğrudan devletlerin rolleri ve işlevleri üzerinde bir tartışma başlatmış durumdadır. Devletle birlikte yaşayan bir telakki olarak egemenlik de söz konusu tartışma sürecinin merkez kavramlarından biri olarak yeni yaklaşımlara ve değerlendirmelere konu olmaktadır.
  Yeni yaklaşımların ve değerlendirmelerin ortaya konulması, bu çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu alana ışık tutması ve bazı analizlerin yapılabilmesi için de kavramın modern devletle ilişkisi, farklı yönleri ve klasik eleştiri noktaları öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Teorik ve pratik sorunları birleştiren temel konuların sistematik bir biçimde okuyucuya sunulması çalışmanın başlıca hedefidir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi