Kitap Ara

  Pazarlamanın Nitel Çağı (Araştırma Desenleri, Kuramlar ve Uygulamalar)

  Kategori: Ekonomi,İşletme,Yönetim

  Sayfa: 352

  ISBN: 978-605-196-438-6

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Muammer Zerenler (Editör)

  "Lütfen beyler, biraz daha mavi, lütfen!"
  Franz Liszt orkestrasına bu sözlerle seslendiğinde, müzisyenler şaşırarak birbirlerine baktı. Nasıl daha mavi çalınabilirdi ki? Liszt, müziğin renklerini gördüğünü iddia eden tek besteci değildi. Duyuların etkileşimini anlamak, bireyin kendini tanımasıyla başlıyordu.

  Didim'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde de belirgin harflerle "kendini bil" ifadesi yer alır. Bireyin kendini ve içinde yaşadığı dünyayı anlama çabası, onu etrafında olup bitenleri ölçmeye, gözlemlemeye, anlamaya ve yorumlamaya itiyor. Geçmişte belirli kalıpların içinde sıkışmış ölçmeye ilişkin teknikler yerini, özellikle pazarlama alanında tüketicinin derinliklerine inebilmeyi ve en önemlisi tüketiciyle etkileşim kurabilmeyi sağlayan nitel araştırma yöntemlerine bırakmıştır.

  Elinizdeki bu çalışma, pazarlama araştırmaları alanının giderek önem kazanan nitel boyutuna odaklanıyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren pozitivist anlayışın hâkim olduğu pazarlama araştırmalarına 1950'li yıllardan itibaren nitel yaklaşımlar da dâhil olmuştur. Pazarlamanın nitel çağını konu edinen bu kitap, nitel araştırmaların temel özellikleri, araştırma süreci, nitel araştırma desenleri, veri toplama ve analiz yöntemlerine dair yol gösterici niteliktedir. Ayrıca içerik analizi, gömülü teori, etnografi, netnografi ve projeksiyon teknikleri (kişiselleştirme tekniği, hikaye tamamlama tekniği, karikatür tekniği, cümle tamamlama, sözcük çağrışım tekniği, kolaj tekniği, tematik algılama testi ve üçüncü şahıs rol oynama tekniği) hakkında detaylı bilgileri içererek, pazarlamanın renkli dünyasına ilişkin örnekleriyle araştırmacılara ve ilgilenenlere farklı bir bakış açısı sunmaktadır.

  NİTEL ARAŞTIRMALARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ:
  Pazarlama Alanında Nitel Araştırmalar | Dr. Esen ŞAHİN
  NİTEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve DESENLERİ: Pazarlama Örnekleri | Dr. Esen ŞAHİN
  NİTEL ARAŞTIRMALARDA VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ:
  Örnek Pazarlama Uygulamaları | Dr. V. Özlem AKGÜN
  NİTEL VERİ ANALİZİ | Dr. V. Özlem AKGÜN
  NİTEL ARAŞTIRMALARDA İÇERİK ANALİZİ ve
  PAZARLAMA ÖRNEKLERİ | Bayram KARAKULLUKCU
  GÖMÜLÜ TEORİ: Pazarlama Örnekleri | Ömer KÜÇÜKÖDÜK - Bayram KARAKULLUKCU
  ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA | Ömer AKKAYA
  NETNOGRAFİK ARAŞTIRMA | Ömer AKKAYA
  KİŞİSELLEŞTİRME | Dr. Emel CELEP
  HİKÂYE TAMAMLAMA | Dr. Emel CELEP
  KARİKATÜR (KONUŞMA BALONU) TEKNİĞİ | Dr. Emel CELEP
  CÜMLE TAMAMLAMA | Dr. Emel CELEP
  SÖZCÜK ÇAĞRIŞIM TEKNİĞİ | Meltem DİKTAŞ
  KOLAJ TEKNİĞİ | Meltem DİKTAŞ
  TEMATİK ALGILAMA TESTİ | Meltem DİKTAŞ
  ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ve ROL OYNAMA TEKNİĞİ | Meltem DİKTAŞ
  NİTEL ARAŞTIRMALARDA ETİK | Prof. Dr. Muammer ZERENLER


  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi