Kitap Ara

  Özne | 32. Kitap ANARŞİZM

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 688

  ISBN: 978-605-196-456-0

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ali Osman Gündoğan (Editör), Kemal Bakır (Editör)

  Anarşizmin Tarihsel ve Düşünsel Kökleri: Herakleitos, Kinikler ve Erken Stoacılık | Hüseyin Aydoğdu
  Anarkhia: Antikitede Kazandığı Anlamlar ve Boyutlar | Der., Çev. Hasan Gençcan
  Kinizm: Anarkhia mı Antiarkhia mı? | Abrim Gürgen
  William Godwin: İnsan Doğasından Anarşizme | Bahtinur Möngü
  Max Stirner: Hakikat, Anarşi ve Eğitim | Kemal Bakır
  Topçu Stirner'e Karşı | Hakan Poyraz - Erdal Yıldız
  Pierre-Joseph Proudhon ve Anarşizmin İki Biçimi | Soner Kavuncuoğlu
  P.-J. Proudhon Hakkında | Karl Marx
  Kropotkin Anarşizmi Üzerine Bir Yeniden Okuma Girişimi | Armağan Öztürk
  Anarşist Coğrafya'nın Temelleri ve Elisee Reclus | Fahri Danış
  Bakunin ve Kropotkin Bağlamında Klasik Anarşizmde Bilim | Recep Akgün
  Klasik Anarşizmde Devlet Eleştirisinin Temelleri | M. Ahmet Tüzen
  Anarşizm ve Marksizm'in Kurucularında Devlet Sorunu | Enes Kılıç
  Kronik Arkeloji: "9. Yüzyıl Müslüman Anarşistlerin" Yapıbozumu | Hulusi Ertuğrul Umudum
  Lev Tolstoy'da Sevgi Yasası, Sivil İtaatsizlik ve Anarşizm | Ferhat Akdemir
  İslam ve Anarşizm | Cahit Aslan
  Hıncın Ötesinde: Nietzsche'den Esinlenen Anarşist bir Bakış Açısı | Buket Korkut Raptis
  Camus'nün Başkaldırısı Ne Kadar Anarşisttir? | Ali Osman Gündoğan
  Camus'nün Nietzsche'si -Nihilizm, Ahlak ve İsyanın Estetiği- | Sadık Erol Er
  Reiner Schürmann: Metafiziğin Bir Sonu Olarak Anarşi | Sergio Villalobos-Ruminott
  Agamben'de Modal Ontoloji ve İki Anarşi | Erdem Baykal
  Postyapısalcılık ve Anarşizmin Epistemolojik Temelleri | Andrew M. Koch
  Anarşist Epistemoloji ve Bilim: Paul Karl Feyerabend ve Şüphenin Garip Çekiciliği | Tuncay Saygın
  Sanatın Anarşist Söylemi: Dada | Sehran Dilmaç
  Psikanalizin Sosyal İnşası | Ersun Çıplak
  Deleuze, Derrida ve Anarşizm | N. J. Jun
  Murray Bookchin ve Eko-Anarşizm | Gül Turanlı
  Kapitalizm, Anarşizm ve Toplumsal Ekoloji | Mehmet Ali Adıyaman
  Almanya'da Anarşist Bir Örgüt: Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) | Oğuzhan Ekinci
  Toplumsal Bir Felsefe ve Otoriteye Karşı Bir Tepki Olarak Anarşizmin Doğası Hakkında Bir İnceleme | Mücella Can
  Küçük İskender Şiirinde Anarko İzlek ve Motifler | Oktay Yivli
  Dilde Bir Gelenek Karşıtı Olarak Nurullah Ataç | Ali Akar

  Dosya Dışı
  Oğuz Atay ve Samuel Beckett Anlatılarında Eylemin Olanakları | Özgür Taburoğlu
  Georg Lukács'ın "Ortodoks Marxizm" Savunusu ya da Diyalektik Metoda Bağlılık | Engin Delice
  Türkçede Stoa Felsefesi Literatürü | Mehmet Önal

  Kitap İnceleme
  Nihilizmin Son Peygamberi: Albert Caraco ve Kıyamet Çağı | Zahid B. Özhanlı
  "Felsefi Okuma ve Yazma" Üzerine | Merve Çakır Kaytancı

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi