Kitap Ara

  Konyalı Bir Osmanlı Sadrazamı Topal Osman Paşa

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 157

  ISBN: 978-605-196-487-4

  Boyut: 13,5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Abdurrahman Ateş (Yazar), Enver Cebeci (Yazar)

  Tarihe yön veren, hadiselerin tabii seyrini değiştiren, büyük şahsiyetlerin hayatlarının dikkatlice tetkiki, hadiselerin daha müşahhas anlaşılması için gereklidir. Onun için devlet hayatında mühim roller oynamış şahsiyetlerin biyografilerinin de bilinmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

  Bu çalışmada XVIII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı devlet hayatında sancakbeyi, beylerbeyi, vezir, serasker, sadrazam gibi askeri ve idari görevlerde bulunarak bilhassa Osmanlı idari taksimatı içerisinde dini, ticari, askeri ve stratejik yönden oldukça önemli bir yere sahip, Bağdat (Irak)'ı İran tehdidinden kurtaran Topal Osman Paşa (1664-1733)'nın biyografisi tüm boyutuyla ortaya konmuştur.

  Eser birinci el kaynaklar esas alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca çalışma, tüm kitlelerin rahatlıkla okuyup anlayabilmeleri için kısa ve öz cümleler ile kaleme alınmıştır.

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi