Kitap Ara

  Târîh-i Felsefe: Kurûn-ı Ûlâ

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 136

  ISBN: 978-605-5022-38-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Said Rıza Bölükbaşı (Yazar)


  Fiyat: 25

  "Bugün felsefe meraklılarına bir önemli kitap takdim ediyoruz. Bu eserin müellifi, tanınmış olan ve olmayan filozofların şüphesiz en gencidir; çünkü on bir yaşını dolduralı pek çok zaman geçmemiştir. Kitabın müellifi Said Rıza, Rumi bin üç yüz yirmi senesi Kânun-ı Sânisinin on beşinci günü, gündoğumundan iki saat önce İstanbul'da Dârülfünûn civarında bir hanede doğmuş ve doğduğu andan itibaren benim kütüphanemde özel bir konum işgal etmişti.
  (...)
  Tabii hayatın bu devresinde yazılan şeyler "çocukça" nitelemesine layık olmaktan kurtulamaz. Kim yazarsa yazsın!. Fakat her çocuk yazamıyor ya!.. siz ona bakınız. Bu yaşta tam bir şevk ile bu şeyleri düşünmek ve saatlerce kütüphanede meşgul olmak, her yiğidin kârı değildir. Müellif bu işi büyük bir neşe ile yapıyor ve zerre kadar sağlığına, neşesine engel değildir."
  Rıza Tevfik, 1918

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Abdullah Uçman

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi