Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı | Sayı 16 | Özel Sayı: Toplum

  Kategori: Sosyoloji Divanı Dergisi

  Sayfa: 336

  ISBN: 2147-8902

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:


  Fiyat: 38

  Bir Ütopya Olarak Toplum | Mustafa Aydın
  Neden Toplum Değil de Socius? | Nilgün Çelebi
  Felsefi Düşüncede Toplum İmgesi | Nilüfer Öztürk Aykaç
  Hınç, Linç, Vicdan: Toplumun Kamusal Duygudurumları | Ejder Ulutaş
  Sosyoloji ve Metafor: 'Toplum'u Nasıl Anlarız? | Mehmet Uğraş
  Topluma Metodolojik Yaklaşımlar: Temeller ve Ayrımlar | Bedir Sala
  Türk Sosyolojisinin Değişmeyen İnceleme Nesnesi Olarak Politik Toplum | İlyas Sucu
  Modern Sınırlar ve Teritoryal Toplum | Ferhat Tekin
  Bir İlişki Olarak Toplum | Sedat Demir

  Dijitalleşen Dünyada Gözetim Toplumu | Ali Fikret Aydın
  Bauman Sosyolojisi Bağlamında 'Akışkan Toplum' | Ahmet Ayhan Koyuncu, Zeynep Dilekli
  Kültür Endüstrisinin Tüketim Toplumu İnşa Çabası | Aydın Aktay
  Byung-Chul Han'da Toplumsal Tipolojilerin Tasviri | Gözde Aykut, Recep Bozkurt
  Toplum 5.0 Tartışmaları: E-Yaşamda Sanal Birey | M. Oğuzhan Güner
  Kenar'ın Toplumu: Yoksulların Marjinal ve Enformel Dünyası | Reşat Açıkgöz
  Erken Modern Dönemde Sosyal Adaletin Toplumsal Görünümü:Hayal mi, Hakikat mi? | Mehmet Çakır

  Hakikat Sonrası Kavramsallaştırması Üzerine Sosyolojik Bir Soruşturma | Nuh Akçakaya
  Günümüz İçin Bir Ütopya: Wiliam Morris'in Hiçbiryerden Haberler'i | Fatma Dore
  Coğrafya, Kast ve Etnisite: İki Bolivya Üzerine Bir Deneme | Adem Üstün Çatalbaş
  Edebiyat ve Toplum | Ahmet Sarı

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi