Kitap Ara

  Nano ve Gen Teknolojileri (Geleceğin Belirleyicisi)

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 128

  ISBN: 978-605-196-575-8

  Boyut: 13,5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Musa Gürsel (Yazar)

  İhtiyaçlar her türlü değişimin ve yeniliğin anasıdır. Bu nedenle, her alanda ihtiyaçların artması değişime olan talebi artırmaktadır. Değişim, her alandaki bilimsel ve teknolojik gelişme ve ilerlemelerin sonucunda oluşmaktadır. Bu gelişme ve ilerleme kapsamında nano ve gen teknolojilerinin rol ve işlevinin çok önemli olduğunu vurgulamakta yarar var. Çünkü geleceğe ilişkin öngörüler, tüm dünyadaki değişimlerin nano ve gen teknoloji üzerine odaklanacağı yönündedir. Diğer taraftan, dördüncü sanayi devrimi de temel ilkelerini değişim olgusuna temellendirmek suretiyle bu sürece katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, "Nano ve Gen Teknolojileri" ve "Dördüncü Sanayi Devrimi" konu başlıkları altında açıklamalara yer verilmiştir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi