Kitap Ara

  İbn Bâcce Mantığı ve Fârâbî Bağlantıları

  Kategori: Felsefe

  Sayfa: 271

  ISBN: 978-605-196-599-4

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Muhammet Nasih Ece (Yazar)

  ...Hesapsız çıkarımların, yani düşünce formlarının keşfedilip doğru belirlenmesi, insanlık tarihinde önemli bir başlangıç oluşturmuştur. Bundan sonra fizik, metafizik, etik, epistemik, politik, estetik vb. alanlara dair akıl yürütmeler kesinlik, zorunluluk ve tümellik adına lojileşmenin garantisine girme ihtiyacı hissetmiştir. Bu nokta, felsefenin kendisine yakışan erdemini bulması demektir. Bu yetkinlik, kavramsallaşmaya ve gerçekliğin yegâne olmasa da en üstün aracı olarak gördüğümüz kayıtsız mantıksal akla güvenenlerce yakalanabilmiştir.

  ...İnsanın kendisine ve doğaya dair bilimleri kendinde temellendirme girişimleri, düşünce yasalarını keşfetmek ve ortaya koymakla başlamıştır. Aristoteles'in entelektüel çabaları, bu anlamda başlangıç olarak sayılmaya değerdir. Onun Organon'larıyla birlikte bilgide apodeiktik düzey felsefenin temel hedefi haline gelmiştir. Bu anlamda onun çabaları, felsefe serüveninde bütün eksikliklere rağmen, uzun bir dönem karşılığını bularak günümüze kadar zihinleri aydınlatmaya devam etmiştir.

  Endülüslü filozof İbn Bâcce'nin Fârâbî bağlantılı mantığa ilişkin düşüncelerini çözümlemeye çalışan bu eser, düşüncenin işleyişini merak edenlere küçük bir imkân sunarak, insanın zihinsel aydınlanmasının mütevazı bir parçası olmayı amaçlamaktadır.

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi