Kitap Ara

  Risâletü't Teselsül

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 72

  ISBN: 978-605-196-596-3

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: İzmirli İsmail Hakkı (Yazar)

  "İzmirli'nin teselsül hakkındaki risalesi muhteva olarak muhtasar bir metin olmakla birlikte meseleyi veciz ve fakat etraflıca aktarması açısından ehemmiyet arz eden bir çalışmadır. Kelâm, felsefe ve İslâmî ilimler ile iştigal eden tâlib-i ilmin bigâne kalamayacağı konulardan biri olan teselsül meselesini ana hatlarıyla bulabileceğimiz böyle bir eserin İzmirli gibi yetkin bir ismin kaleminden çıkmış olması da ayrı bir kıymeti haizdir. Eserin elinizdeki hâli ise yine önemli katkılarla işlenmiş ve bu itibarla önemine önem katmıştır."

  Hazırlayan: Osman Demir

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi