Kitap Ara

  Târîh-i Felsefe / Felsefe Tarihi

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 816

  ISBN: 978-605-196-569-7

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Alfred Fouillée (Yazar), Ahmed Nebil (Çevirmen), Baha Tevfik (Çevirmen)

  İnsanlarca tanınmış ne kadar felsefe mesleği varsa, ne kadar feylesof gelip geçmişse hepsini muhtevidir. Bilâistisna her feylesofun, her âlimin, her mütefekkirin tercüme-i hâli, hususiyeti, mesleği ve mesleğinin münakaşa ve muhakemesi ancak bu kitapta bulunur. Altmış formayı mütecaviz olan bu mühim ve yegâne eser Ahmed Nebil ve Baha Tevfik Beyler tarafından Türkçeye tercüme edilmiş olup pek yakın bir zamanda Suhulet kütüphanesi tarafından neşrolunacaktır. Birçok formaları nefis bir surette tab' edilmiştir. Kârilerimiz bu kitabı okuyarak en yeni felsefe mesleklerinin, hattâ bizdeki Bektaşiliğin, Melâmiliğin bile İsa'dan asırlarca evvel mevcudiyetini ve daha birçok felsefe mesleklerinin teessüs ve tekemmül etmiş olduklarını göreceklerdir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi