Kitap Ara

  Ermenek Kazası ve Köyleri Vakıf Eserleri

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 288

  ISBN: 978-605-4451-87-6

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mevlüt Eser (Yazar)

  Tarihî geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Ermenek, Türkler'in Anadolu'ya gelişinden sonra da önemli bir iskân alanı olmuştur. Özellikle Karamanoğulları Beyliği'ne bir dönem başkentlik yapmış olması, Ermenek'in dinî, eğitim ve sosyoekonomik yönden gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı eline geçişinden sonra da önemini devam ettiren Ermenek'e bu dönemde cami, mescit, han, hamam, türbe, mektep, medrese, tekke ve zaviye gibi birçok vakıf kurumu yaptırılmıştır. Bu kurumların yaptıranları, yapım tarihleri ve buralarda görev yapanlardan tespit edilenler, Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak ve Ermenek'in tarihî dokusuna da ışık tutacak şekilde incelenmeye çalışılmıştır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi