Kitap Ara

  Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları 2

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 573

  ISBN: 978-605-196-620-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Filiz İlknur Cuma (Editör)

  Oldukça zengin bir araştırma ve çalışma sahasına sahip olan Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi'nin çalışma alanları arasında özellikle çeviribilimi, mitolojiyi, edebiyat sosyolojisini, imgebilimi, etki çalışmalarını, göç edebiyatını da dâhil edebileceğimiz kültürel çalışmaları ve medyalararasılığı saymak mümkündür. Son dönemde yedinci sanat olarak kabul edilen ve çok gelişen sinemanın ana beslenme kaynakları arasında ayrıcalıklı bir yeri olan edebiyatın ve mitlerin bu araştırma alanı içerisinde değerlendirilme olasılığı disiplinlerarası çalışmayı ve medya okuryazarlığını da kaçınılmaz hale getirmiştir. Sosyal medyanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği şu dönemde, çağdaş mitler olarak yorumlayabileceğimiz filmlerin ve bilgisayar oyunlarının, dijital yazın eleştirisinin derinlemesine inceleme fırsatının yakalanabildiği Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi'nde çok çarpıcı çalışmalar yapmak mümkündür. Artık filolojik çalışmaların önünün tıkandığını ve bu tıkanıklığın ancak karşılaştırmalı çalışmalarla aşılabileceği günümüzde postmodern dünyanın verilerini postmodern türlerle dile getirmek ve postmodern yöntemlerle çözmek gerekir. Bunun için şimdilik istendik düzeyde olmasa da Türkiye Akademik dünyasında Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi'ne yönelik ortak kitap çalışmaları ve dergi çalışmaları yürütülmeye başlanmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi