Kitap Ara

  Aşiret (Türkiye'de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü)

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 216

  ISBN: 978-605-196-610-6

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ahmet Aktaş (Editör), Mehmet Tayanç (Editör)

  •Geleneksel bir örgütlenme biçimi olan aşiret hangi alt birimlerden oluşmaktadır?
  •Aşiret içi dayanışmanın kaynağı ve aşiret içi ilişkileri belirleyen kriterler nelerdir?
  •Aşiretlerin siyasal tercihi nasıl şekillenmekte, bu konuda Aşiret reisinin rolü nedir?
  •Ataerkil bir görünüme sahip olan aşiret olgusunda kadının konumu nedir?
  •Aşiretin medyaya yansıma şekli nasıldır?
  •Aşiretin modernleşme ve kentleşme karşısındaki pozisyonu nasıldır? Modernleşme ve kentleşmeyle birlikte aşiretin kendisini "yeniden üretme" biçimleri nelerdir?
  •Gençlerin aşiret bağlılığına karşı tutumları hangi düzeydedir, eğitimin bu alandaki etkisi nasıldır?

  Elinizdeki kitap, yukarıdaki sorular çerçevesinde, aşiret olgusu ve aşiretteki dönüşümün yönü hakkında sosyolojik bir bakış açısıyla kaleme alınan yazılardan oluşmaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi