Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı | Sayı 17 | Dosya: Oyun Sosyolojisi

  Kategori: Sosyoloji Divanı Dergisi

  Sayfa: 430

  ISBN: 2147-8902

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:

  DOSYA

  Oyun Sosyolojisi: Bir Kurumsallaşma Ağı Olarak Oyun | Mustafa Günerigök

  Dijital Oyun Çağında Oyunun Yapısındaki Değişim ve Oyunsuzlaşma | Sait Gülsoy

  Bir Oyun ve Oyalanma Olarak Dünya Hayatı | Mehmet Ali Aydemir - Musa Arı

  Geleneksel Sporun Sınırlarının Ötesinde: Bir eSpor Epistemolojisi Denemesi | Aykut Sığın

  Bireysel ve Sosyal Yönleriyle Dijital Oyun Bağımlılığı | Mustafa Cıngı

  Oyun ve Engellilik Sosyolojisi: Bir Giriş Denemesi | Abdurrahman Mengi

  Deleuze'ün Anlam Kuramında İfade Oyunu: Tersine Çevirme ve Paradokslar Kurma | Yunus Cengiz

  Oyunun Eğitsel Değeri | Yusuf Batar

  Antik Yunan'dan Modern Zamanlara Olimpiyat Oyunları: Spor ve Siyaset İlişkisindeTarihsel Gelişim | Mert Kerem Zelyurt

  Asr-ı Saâdet Dönemi Sosyal Hayatında Oyun | Esra Atmaca

  Ortaçağ İslâm Düyasında Satranç ve Siyaset | Nevzat Keleş

  Oyunlarda Yaşamak -Oyun ve Nostalji- | Tanyu Yağmur Çil

  Oyun Evleri ile Sosyalleşme | Muhammed Said Kara
  KENAR KAYIT

  Kovid-19 Salgın Süreci ve Yaşlı Hakları | Ayşe Canatan

  Pandeminin Başlangıcında Hazırlanan Dört Covid-19

  Raporunun Analizi | Hava Ömeroğlu

  İnsan Yaşam İlişkisini Yeniden Sorgulama Fırsatı Olarak

  Salgın Süreci | Nurten Gökalp

  Pandemi Sürecinde Sağlıkta Sürdürülebilirlik:

  Diyaliz Hastalarının Deneyimleri | Hüseyin Yadigaroğlu

  "Rıza" Kavramının Pandemi Sürecinde Yeniden

  Değerlendirilmesi | Recep Batu Günör
  HAYAT SAHNESİ

  Budapeşte'de Oyun Hatırlamaca ve Saymaca | Erol Erdoğan

  Tehlikesiz Oyunlar | Muhammed Hüküm

  PUBG'den Sonra Körebe'den Önce | Hasan Harmancı
  KİTAPLIK

  Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme | Rukiye Satılmış

  Oyunun Ontolojisi | Fatih Akyüz

  Saklambosi | Abdulgafur Derin

  Oyun ve Bügü: Türk Kültüründe Oyun Kavramı | Recep Bozkurt

  Hayat Bir Oyundur, Sosyal Acı, Teodise, Sosyodise ve Ritüel | Zeynep Dilekli

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi