Kitap Ara

  Dijital Çağda İletişim, Kültür ve Medya I (Dijitalleşme ve İletişim)

  Kategori: İletişim Bilim

  Sayfa: 247

  ISBN: 978-605-196-651-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ömer Faruk Koçak (Editör), Mustafa Temel (Editör)

  Dijitalleşme, tarihsel açıdan bakıldığında görece yeni bir kavram olmasına rağmen insan hayatına girdiği ilk günden itibaren onu önemli ölçüde şekillendiren ve değiştiren bir nitelik arz etmektedir. Dijitalleşmenin getirdiği değişimler, belki de tarihin hiçbir döneminde görülmeyen biçimde insan hayatına sirayet eden bir nitelik taşımaktadır. Bu süreç ile birlikte insanın algılama, düşünme, tutum geliştirme, davranış sergileme ve dolayısıyla iletişim kurma gibi bireysel ve toplumsal eylemlerinin tamamına yakını yeni formlara bürünmüştür. Hali hazırda farklı disiplinlerin yıllardır üzerinde çalıştığı ve son derece kompleks niteliğe sahip insan doğası teknolojinin dahil olması ile anlamlandırması daha da zor hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle bu eserde, insan hayatını bu denli etkileyen bu süreci irdeleme amacı güdülmüştür. Bu amaç etrafında kümelenen yazılar, dijitalleşen yapıyı anlama gayesiyle, farklı perspektifler üzerinden kaleme alınmıştır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi