Kitap Ara

  Kuramdan Uygulamaya Çeviri Eğitimi (Çeviribilim Çalışmaları 1)

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 240

  ISBN: 978-605-196-656-4

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Fatih Şimşek (Editör), Nesrin Şevik (Editör)


  Fiyat: 38

  Çeviri alanı pratik, kuram ve eğitim sacayağından oluşan bir üçgen içerisinde gerçekleşir. Kuram ve eğitimin gerçekleştiği alanlar akademik kurumlarken, çeviri uygulamaları toplumsal pratikte gerçekleşir. Ülkemiz gerçeğinde çeviri pratiğinde çalışan çevirmenlerin çoğunluğunu çeviri eğitimi almamış kişiler oluşturmaktadır. Çeviri eğitiminin ülkemizde henüz yeterince yerleşmemiş olmasının bunda önemli bir rolü vardır. Bilimsel alandaki çalışmaların ve akademik eğitimin toplumsal sisteme etkisi bugünden yarına olacak bir serüven değildir ve çeviri eğitiminin toplumsal pratikte karşılık bulması için zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle çeviri eğitimi üzerine yapılacak çalışmaların yoğunlaşması ve çeviri eğitiminin belli ortak formasyona ulaşması, çeviri eğitimi için önemlidir. Bu kitap, sözünü ettiğimiz çeviri eğitimi ortak paydasına hizmet etmek amacıyla, farklı çeviri bölümlerinden akademisyenlerin, çeviri eğitimine dair yaptıkları araştırma ve deneyimleri paylaşmaktadır. Amacımız, çeviri eğitiminde güncel sorunlara ve yöntemlere bir nebze de olsa katkıda bulunabilmektir.

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi