Kitap Ara

  Şeyh Safi Buyruğu (Bisati)

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 274

  ISBN: 978-605-5022-07-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ahmet Taşğın (Yazar)

  Alevi kaynaklarının neşri meselesi önemli bir husustur ve yakın zamana kadar da kamusal bir ihmale uğramıştır. Buna paralel konuya ilgili her kesimin dikkat ve nazarına sunulan bu çalışma, toplulukların ortak terim ve kavramlar etrafında konuşabilecekleri bir alan oluşturabilir. Eğer kamuoyunun kullandığı dil ve konuları oluşturmakta gecikmek veya olmamak toplumsal parçalanmayı ve ayrışmayı beraberinde getirir. Bu çalışma hazırlanırken göz önünde tutulan hususlardan bir tanesi de kamuoyuna sunulan, inşa edilen Alevilikten ötede bu ve benzeri çalışmalardan yola çıkarak yeni bir dil ve anlam üzerinden yürüme imkânı sunabileceği düşüncesi olmuştur.
  Buyruk, Alevi kaynakları arasında ilk sırayı oluşturur. Alevi bilgi ve erkânına ilişkin hemen bütün açıklamaların yer alması doğal olarak Buyruklara Aleviliğin diğer kaynakları arasında ilk sırayı vermektedir.
  Bu çalışmaya konu eser, Mevlana Müzesindeki yazmalar arasında bulunmakta ve istinsah tarihi olarak da bilinen en eski nüshadır.
  Abdulbaki Gölpınarlı'nın literatüre Bisati isimli birisi tarafından kazandırdığını söylemesinden bu yana Bisati Buyruğu adıyla tanınmış ve isimle de yaygın bir kullanım kazanmıştır. Bu bakımdan da Gölpınarlı'nın Bisati tarafından yazılıp yaygınlaştığını söylemesine işaret kitap "Bisati" adıyla hazırlanmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi