Kitap Ara

  Tarih - İdeoloji - Kurmaca Bağlamında Şeyh Bedreddin

  Kategori: Araştırma İnceleme

  Sayfa: 335

  ISBN: 978-605-196-668-7

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Cafer Gariper (Editör)

  15. yüzyıl bilginlerinden Şeyh Bedreddin, Fetret Devri (1402-1413)'nin öne çıkan figürlerinden biridir. Müritlerinin mülkiyetsiz toplum düşüncesini yaydığı iddiası, tasavvufi görüşleri, fıkıh alanındaki çalışmaları, adının bir başkaldırıya karışması ve nihayet idamı, onu, döneminin tarih yazıcılarından başlayarak araştırmacıların ve sanat dünyasının ilgi duyduğu bir kişiye/kişiliğe dönüştürür.

  Son yıllarda gittikçe dikkatleri üzerinde toplayan Şeyh Bedreddin, tarihten teolojiye, romandan şiire, tiyatrodan sinemaya kadar farklı bilim ve sanat dallarının konu aldığı bir kişilik olarak belirmektedir. İktidara başkaldırının sembollerinden biri olan Şeyh Bedreddin, bugün de daha çok iktidar karşıtı düşüncenin ideolojik kök arayışında sembol adlardan biri durumundadır. Onun yarı karanlıkta kalan düşünceleri ve eylemleri, sanatkâr muhayyilesinin üzerinde çalışabileceği zemini hazırladığı için çok sayıda sanat eserine konu olmaktadır.

  Bu çalışma, önemli tarafıyla zamanın sisleri arkasında kalan Şeyh Bedreddin'in tarihî kişiliğinden ve başkaldırıdan hareketle, edebiyat dünyasındaki yansımalarına ve izdüşümlerine bir bakıştır.


  ARAŞTIRMALARIN ve EDEBİYATIN ODAĞINDA ŞEYH BEDREDDİN ve BAŞKALDIRI
  Cafer GARİPER

  NÂZIM HİKMET'İN SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN DESTANI ve
  METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA OKUMA YÖNTEMİ ÜZERİNE
  Cafer GARİPER

  ŞAİRİN EPOSUNDAN FİLOZOFUN LOGOSUNA ŞEYH BEDREDDİN İMGESİ
  Yakup KALIN

  EPİK DESTAN GELENEĞİ ve SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN DESTANI
  Kağan GARİPER

  DÜŞSEL YOLCULUKTA KESİŞEN YOLLAR İLAHİ KOMEDYA ve SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN DESTANI
  Kağan GARİPER

  HİLMİ YAVUZ'UN BEDREDDİN ÜZERİNE ŞİİRLER'İ ve METİNLERARASILIK DÜZLEMİ
  Cafer GARİPER

  AZAP ORTAKLARI ROMANINDA TARİHÎ BİR KİŞİLİK ve
  KURMACA BİR KAHRAMAN OLARAK ŞEYH BEDREDDİN
  Savaş KAYAN

  MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU'NUN DARAĞACI ROMANINDA ŞEYH BEDREDDİN İMGESİNİN DÖNÜŞÜMÜ
  Cafer GARİPER
  Yasemin BAYRAKTAR

  BEN DE HALİMCE BEDREDDİNEM ROMANINDA SOSYALİST-MESİYANİK İSYAN HAREKETİ ve ALTERNATİF TARİH YARATIMI
  Ebru VURAL ARSLAN

  DURALİ YILMAZ'IN ŞEYH BEDRETTİN İSYANCI BİR SUFİNİN DARAĞACI YOLCULUĞU
  ROMANI ÜZERİNDE BİR İNCELEME
  Duygu Gül BİLİR

  ŞEYH, KADIN ve İSYAN: YILMAZ KARAKOYUNLU'NUN SERÇE KUŞUN SONBAHARI ROMANINDA ŞEYH BEDREDDİN İSYANININ TETİKLEYİCİSİ OLARAK KADINLAR ve AŞKIN DİYALEKTİĞİ
  Yasemin BAYRAKTAR

  TARİHİN EREKSEL YORUMU: VEHBİ BARDAKÇI'NIN ŞEYH BEDREDDİN DESTANI ROMANINDA İDEOLOJİDEN YANSIYAN KİMLİK(LER) ve SÖYLEMLER
  Pınar DAĞ GÜMÜŞ

  ORHAN ASENA'NIN OYUNUNDA İDEALLEŞTİRİLMİŞ BİR KAHRAMAN:
  SİMAVNALI ŞEYH BEDREDDİN ve ONUN MİSTİK SOSYALİZMİ
  E. Candan İRİ

  SONU HÜMANİZME VARAN BİR YOLCULUĞUN DESTANSI İFADESİ: HİKÂYE-İ MAHMUD BEDREDDİN
  E. Candan İRİ

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi